Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

08.09.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku" zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VII okresie subskrypcji.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku” zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VII okresie subskrypcji wynosi 2,2360%.

W razie pytań prosimy o kontakt.

28.08.2015
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa IPOPEMA MegaTrends (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA MegaTrends Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa Skarbiec – SMARTFIZ (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec – SMARTFIZ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).

Więcej
28.08.2015
Zmiana nazw Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż zmianie uległy nazwy następujących UFK:
- z UFK Europa PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO  na UFK Europa PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy – FIO
- z UFK Europa PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO) na UFK Europa PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy - FIO)
- z UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO) na UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy - FIO)
- UFK Europa PKO Obligacji Długoterminowych FIO na UFK Europa PKO Obligacji Długoterminowych (PKO Parasolowy – FIO)
- UFK Europa PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) na UFK Europa PKO Papierów Dłużnych Plus (PKO Parasolowy - FIO)
Więcej
22.07.2015
Zmiana nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 22.07.2015 r. zmianie uległy nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- z UFK Europa ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO);
- z UFK Europa ING Gotówkowy (ING FIO) na UFK Europa NN Gotówkowy (NN FIO);
- z UFK Europa ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO);
- z UFK Europa ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO);
- z UFK Europa ING (L) Japonia (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Japonia (NN SFIO);
- z UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) na UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged);
- z UFK Europa Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (Hedged) na UFK Europa Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged);
- z UFK Europa Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) na UFK Europa Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged);
- UFK Europa Agio Kapitał (Agio SFIO) na UFK Europa AGIO Kapitał (AGIO SFIO);
- UFK Europa Agio Multistrategia (Agio SFIO) na UFK Europa AGIO Globalny (AGIO SFIO);
Więcej