Wartość odtworzeniowa i rzeczywista, czyli jak ubezpieczyć nieruchomość?

Opublikowano
ubezpieczyć nieruchomość

O tym, na co wystarczy odszkodowanie po zniszczeniu mieszkania, domu bądź jego wyposażenia powinniśmy pomyśleć najpóźniej w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia. Wtedy to określamy sumę ubezpieczenia oraz wybieramy, według jakiej wartości ubezpieczamy swój dobytek. Możemy ubezpieczyć nieruchomość według wartości rynkowej, odtworzeniowej i rzeczywistej.

Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania w budynku wielorodzinnym takim, jak kamienica czy blok, to z punktu widzenia ubezpieczenia znaczenie ma wartość rynkowa naszego lokum. Innymi słowy to, za ile można kupić porównywalne mieszkanie w konkretnej miejscowości i dzielnicy.

Z tego powodu mieszkanie powinniśmy ubezpieczyć według wartości rynkowej, gdyż tylko wtedy odszkodowanie w razie zniszczenia mieszkania w pełni zrekompensuje poniesione straty. Jest to jedyny rozsądny miernik, gdyż w razie zniszczenia mieszkania w budynku wielorodzinnym trudno oszacować koszty jego odbudowy.

Dla tych, co mają nowy dom i wyposażenie

W sytuacji, gdy mieszkamy w domu, sposób wyliczenia sumy ubezpieczenia zależy od tego, czy jest on nowy czy stary. Domy wraz ze stałymi elementami i pomieszczeniami gospodarczymi i obiektami małej architektury, których wartość zużycia nie przekracza 50 proc., powinniśmy ubezpieczyć według wartości odtworzeniowej.

Wartość odtworzeniowa jest to wartość odpowiadająca kosztom, jakie należy ponieść w celu odbudowy bądź odtworzenia w miejscu ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia do stanu “jak nowy”, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów oraz nakładów związanych z kosztami na prace wykończeniowe.

Wartość rzeczywista dla starych rzeczy

Jeżeli nasz dom używany jest od dawna i jego stan pozostawia wiele do życzenia, czyli gdy wartość zużycia wynosi co najmniej 50 proc., to możemy ubezpieczyć nieruchomość według wartości rzeczywistej, która oznacza wartość odtworzeniową pomniejszoną o stopień zużycia.

Dom to nie tylko mury. To także rzeczy, które w nim gromadzimy: sprzęt AGD, meble, dywany, sprzęt elektroniczny, książki, zabawki dziecięce, naczynia, odzież obuwie, sprzęt sportowy itp. Od nas zależy, według jakiej wartości ubezpieczymy ruchomości, czyli to, co mamy w domu. Regułą jest, że jeśli rzeczy te są nowe, bardziej korzystna jest wartość odtworzeniowa, jeśli zaś zużyte, to wartość rzeczywista.

Co się bardziej opłaca?

Wybierając wartość odtworzeniową zapewniamy sobie, że za otrzymane pieniądze będziemy mogli odkupić uszkodzone rzeczy czy odbudować zniszczony dom. Jest to rozwiązanie droższe od ubezpieczenia według wartości rzeczywistej.

Musimy jednak pamiętać, że jeśli zaoszczędzamy na składce, to po szkodzie nie otrzymamy pieniędzy wystarczających na zakup nowych rzeczy.

Niezależnie od tego, według jakiej wartości zdecydujemy się ubezpieczyć nieruchomość oraz rzeczy, które się w niej znajdują, nie zawyżajmy ani nie zaniżajmy sumy ubezpieczenia, która określa, do jakiej wysokości towarzystwo pokryje szkody, gdyż jest to po prostu nieopłacalne. Zawyżając sumę ubezpieczenia, zapłacimy wyższą składkę, ale to nie przełoży się na wielkość odszkodowania, gdyż nie może być wyższe niż poniesiona szkoda. Z kolei zaniżając składkę narażamy się na to, że odszkodowanie nie wystarczy na pokrycie wszystkich strat.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się