Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

10.06.2014
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg funduszu Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund wchodzącego w skład koszyka funduszy w ubezpieczeniu na życie i dożycie „db Elita Funduszy VII", obowiązuje od 30.05.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż w związku z fuzją funduszy zmianie uległ kod funduszu Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund w serwisie Bloomberg z OMGARIE ID Equity na OMEIEHA ID Equity. Fundusz wchodzi w skład koszyka funduszy, których notowania są podstawą do przyznawania i ustalania wysokości premii dla Ubezpieczonego w ubezpieczeniu na życie i dożycie „db Elita Funduszy VII”. Zmiana dotyczy wszystkich Okresów Subskrypcji, tj.: 1 Okresu Subskrypcji: od 04.09.2013 r. do 24.09.2013 r. oraz 2 Okresu Subskrypcji: od 01.10.2013 r. do 25.10.2013 r. Powyższa zmiana nie wpłynęła na politykę inwestycyjną funduszu i nie ma wpływu potencjalną premię wynikającą z inwestycji oraz na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego należnego na podstawie Umowy.

W razie pytań prosimy o kontakt.
21.05.2014
Informacja o utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy KapitałowychWięcej
16.04.2014
Informacja o utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy KapitałowychWięcej
14.01.2014
Informacja o zmianie nazwy i kodu w serwisie Bloomberg spółki wchodzącej w skład wykazu spółek w ubezpieczeniu na życie i dożycie „Silna Piątka", obowiązuje od 14.01.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległa nazwa i kod w serwisie Bloomberg jednej ze spółek wchodzących w skład wykazu spółek, których notowania cen akcji są podstawą do przyznawania i ustalania wysokości premii dla Ubezpieczonego w ubezpieczeniu na życie i dożycie „Silna Piątka”. Spółka Telekomunikacja Polska S.A. (kod w serwisie Bloomberg: TPS PW Equity) wchodząca w skład wykazu spółek zmieniła nazwę na Orange Polska S.A. (kod w serwisie Bloomberg: OPL PW Equity). Zmiana dotyczy wszystkich Okresów Subskrypcji, tj.: 1 Okresu Subskrypcji: od 15.10.2012 r do 26.10.2012 r. oraz 2 Okresu Subskrypcji: od 12.11.2012 r do 30.11.2012 r. Zmianie uległa wyłącznie nazwa spółki oraz kod w serwisie Bloomberg. Powyższa zmiana nie ma wpływu na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego należnego na podstawie Umowy. 

W razie pytań prosimy o kontakt.
NOTOWANIA

więcej notowań