Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

02.06.2017
Informacja o planowanym zaprzestaniu oferowania wskazanych UFK w ramach ubezpieczenia „Multi Select" oraz „Multi Select II"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

1) UFK Europa Neutral II, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Quantum Neutral Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

2) UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Globalnego Funduszu Medycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Więcej
31.05.2017
Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 02.05.2017 r. zmianie uległa polityka inwestycyjna NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO), którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO). Polityka inwestycyjna funduszu zmieniła się, ponieważ zmianie uległa polityka inwestycyjna funduszu NN (L) First Class Multi Asset, którego tytuły uczestnictwa stanowią do 100% aktywów funduszu.

 

Więcej
30.05.2017
Informacja o planowanym utworzeniu nowych UFK, wprowadzeniu do oferty oraz zaprzestaniu oferowania wskazanych UFK w ramach ubezpieczenia „Wymarzone Perspektywy"


Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

1)      UFK Europa NN Zrównoważony (NN FIO), aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN Zrównoważony (NN FIO),

2)      UFK Europa Investor Płynna Lokata (Investor FIO), aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Investor Płynna Lokata (Investor FIO),

3)      UFK Europa Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO), aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO).

Więcej
09.02.2017
Informacja o zmianie nazwy UFK Europa KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) oraz UFK Europa AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że uległy zmianie nazwy następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, oferowanych w ramach Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Dobry Start Juniora” oraz Umowy Ubezpieczenia Posagowego „Europejska Przyszłość”.

Więcej