Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

17.09.2015
Informacja o utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO);
- UFK Europa UniLokata (UniFundusze FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa UniLokata (UniFundusze FIO);
- UFK Europa UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO).

Więcej
08.09.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku" zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VII okresie subskrypcji.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku” zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VII okresie subskrypcji wynosi 2,2360%.

W razie pytań prosimy o kontakt.

28.08.2015
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa IPOPEMA MegaTrends (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA MegaTrends Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa Skarbiec – SMARTFIZ (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec – SMARTFIZ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).

Więcej
28.08.2015
Zmiana nazw Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż zmianie uległy nazwy następujących UFK:
- z UFK Europa PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO  na UFK Europa PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy – FIO
- z UFK Europa PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO) na UFK Europa PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy - FIO)
- z UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO) na UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy - FIO)
- UFK Europa PKO Obligacji Długoterminowych FIO na UFK Europa PKO Obligacji Długoterminowych (PKO Parasolowy – FIO)
- UFK Europa PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) na UFK Europa PKO Papierów Dłużnych Plus (PKO Parasolowy - FIO)
Więcej