Czym są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

Opublikowano
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Dzięki ubezpieczeniowym funduszom kapitałowym osoby, które mają odpowiednią polisę inwestycyjną, mogą inwestować na rynku kapitałowym.

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) ma kilka milionów osób w Polsce. To produkty służące do długoterminowego pomnażania pieniędzy. Wokół nich narosło nieco mitów, co jest spowodowane brakiem wiedzy na temat tych produktów oraz nieświadomością tego, czym są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Możliwość inwestowania

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to wydzielone fundusze aktywów w ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym, stanowiące rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, która jest inwestowana w sposób określony w umowie ubezpieczenia. Stanowią one część składową polisy z UFK, czyli produktu, który z jednej strony oferuje ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej daje możliwość inwestowania. Ubezpieczenia na życie różnią się od siebie zakresem ochrony ubezpieczeniowej np. w jednym produkcie świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku śmierci w efekcie nieszczęśliwego wypadku może być wyższe niż w innym.

Dla klienta oznacza to, że ma ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci, czyli jeśli umrze, jego bliscy (osoby uposażone) otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe, a także może inwestować kapitał, nabywając jednostki uczestnictwa UFK.

Różne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Jeśli kupimy polisę z UFK, to przy zawarciu umowy ubezpieczenia nie będziemy wiedzieć, czy i ile zysku uda nam się wypracować, ponieważ zależy to m.in. od wyników aktywów, wchodzących w skład danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 

Klient ma możliwość inwestowania środków zgodnie ze swoimi potrzebami. Może wybrać strategię ryzykowną, ale może być bardziej zachowawczy. Poszczególne fundusze różnią się od siebie sposobem inwestowania. Co to znaczy? Fundusze uważane za bezpieczne inwestują w instrumenty dłużne, szczególnie w obligacje Skarbu Państwa. Takie inwestycje nie przynoszą dużych zysków w krótkim czasie, ale w dłuższej perspektywie tak. Natomiast fundusze agresywne inwestują głównie w akcje i na tych inwestycjach można w krótkim czasie dużo zyskać, ale i ponieść sporą stratę. Z kolei fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu inwestują zarówno bezpiecznie, w papiery dłużne, jak i w akcje.

Klient może dywersyfikować ryzyko inwestycyjne i część kapitału inwestować ostrożnie, a część agresywnie. Wszystko zależy od jego potrzeb, generalnie chodzi o dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnych preferencji konsumenta w zakresie ryzyka, planowanego horyzontu inwestycyjnego, a także aktualnych warunków na rynku. W wielu produktach klient ma możliwość aktywnego reagowania na bieżącą sytuację rynkową poprzez konwersję między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi wchodzącymi w skład jego portfela. Przenoszenie środków pomiędzy nimi nie wiąże się z koniecznością płacenia podatku od zysków kapitałowych.

W zależności od tego, czy jednorazowo dysponujemy dużą sumą, czy też chcemy systematycznie oszczędzać niewielkie kwoty, możemy zdecydować się na zakup polisy ze składką jednorazową albo regularną.

 

  • Oceń ten artykuł
    4.6/5 (3 ocen)
  • Podziel się