Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

KOMUNIKATY DLA AKCJONARIUSZY TU EUROPA S.A.


10.04.2024 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 25 kwietnia 2024 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Więcej

01.06.2023 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 16 czerwca 2023 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

.

Więcej

05.04.2023 Informacja o zmianie funkcji Członka Zarządu

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadającej numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje, iż z dniem 22 marca 2023 r. powierzono Panu Maratowi Nevretdinovowi funkcję I Wiceprezesa Zarządu TU Europa S.A. w trakcie trwania X wspólnej kadencji Zarządu.

Więcej

23.11.2022 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień  8 grudnia 2022 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Więcej

16.09.2022 Zawiadomienie o zmianie w składzie Rady Nadzorczej

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych, informuje, iż rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 9 września 2022 r. (z końcem tego dnia) złożyła pani Malgorzata Kuschidlo.

Więcej

24.08.2022 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 08 września 2022 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Więcej

11.07.2022 Zmiana w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych, informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. Pana Piotr Kaczmarek przestał być członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A. na skutek złożonej rezygnacji.

Więcej

02.06.2022 Zawiadomienie o zmianie w Zarządzie

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.z siedzibą we Wrocławiu, przy
ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadającej numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje, iż z dniem 01 czerwca 2022 r. do składu  Zarządu X kadencji TU Europa S.A. na okres wspólnej kadencji powołany został pan Artur Maliszewski, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu pod warunkiem uzyskania zgody KNF, zaś do uzyskania w/w zgody funkcję Wiceprezesa Zarządu wraz z powierzeniem obowiązków Prezesa Zarządu.

Więcej

26.04.2022 Zawiadomienie o zmianie w składzie Rady Nadzorczej i udzieleniu prokury łącznej

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TU Europa S.A. z dniem 25.04.2022 r. powołało w skład Rady Nadzorczej TU Europa S.A., XI kadencji, na okres wspólnej kadencji pana Yoshiyuki Nagato i powierzyło mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
Więcej

07.04.2022 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 25 kwietnia 2022 r. na godzinę 10.00  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

The Management Board of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. convenes the Annual General Shareholders Meeting of Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. to take place on April 25, 2022 at 10.00. The Shareholders Meeting shall take place in the Company head office in Wroclaw.

Więcej

16.03.2022 Informacja o zmianach w Zarządzie

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. informuje, iż z dniem 15 marca 2022 r. do składu Zarządu X kadencji TU Europa S.A. na okres wspólnej kadencji powołani zostali nowi członkowie Zarządu pan Krzysztof Morawski oraz pan Grzegorz Pawlicki, którym powierzono funkcję Członków Zarządu. 

Jednocześnie TU na Życie Europa S.A. informuje, iż w dniu 1 marca 2022 r. Wiceprezes Zarządu pan Maciej Kloze oraz Członek Zarządu pani Marta Małek-Bernadzikowska złożyli rezygnacje z członkostwa w Zarządzie TU na Życie Europa S.A. oraz z pełnionych w nim funkcji. 

Więcej

10.08.2021 Informacja o przedłożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu wzmianki w KRS Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadająca numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje o przedłożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu następujących dokumentów. Więcej

03.08.2021 Informacja o zmianie statutu TU Europa S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje o zmianie Statutu Spółki uchwalonej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU Europa S.A. w dniu 15 czerwca 2021r. oraz jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więcej

28.05.2021 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 15 czerwca 2021 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Więcej

11.03.2021 Zawiadomienie o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław,  informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TU Europa S.A. z dniem 01.01.2021 r. powołało w skład Rady Nadzorczej TU Europa S.A., X kadencji, na okres wspólnej kadencji pana Wilm Langenbach i powierzyło mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Więcej

11.01.2021 Informacja o zmianie Statutu Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje o zmianie Statutu Spółki uchwalonej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU Europa S.A. w dniu 3 listopada 2020 oraz jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więcej

16.12.2020 Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji TU Europa S.A. Więcej

01.12.2020 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 3, art. 5 § 5  k.s.h oraz zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Więcej

20.11.2020 Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji TU Europa S.A. Więcej

04.11.2020 Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w TU Europa S.A. Więcej

16.10.2020 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 3, art. 5 § 5  k.s.h. oraz zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 3 listopada 2020 r. na godzinę 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Więcej

14.10.2020 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w TU Europa S.A. Więcej

25.09.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w TU Europa S.A. Więcej

14.04.2020 Informacja o przedłożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu wzmianki w KRS

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. informuje o przedłożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu następujących dokumentów:

Więcej

08.04.2020 Informacja o zmianie Zarządu TU Europa S.A.

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2020 r. Wiceprezes Zarządu Pani Ewa Lipińska złożyła rezygnację z członkostwa w Zarządzie TU Europa S.A. oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu TU Europa S.A. z dniem 7 kwietnia 2020 r.

Więcej

06.04.2020 Informacja o zmianie Zarządu TU Europa S.A.

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. informuje, iż z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2019, t.j. z dniem 4 kwietnia 2020 r., do składu Zarządu TU Europa S.A. IX kadencji na okres wspólnej kadencji powołany został Pan Artur Chądzyński, któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Więcej

18.03.2020 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. na dzień 3 kwietnia 2020 r. na godzinę 11.00.  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Więcej
1