Gwarancja ubezpieczeniowa dla touroperatorów - co daje klientom biur podróży?

Opublikowano
gwarancja ubezpieczeniowa

W razie niewypłacalności biura podróży klient może odzyskać pieniądze od ubezpieczyciela, który wystawił touroperatorowi gwarancję ubezpieczeniową.

Parę lat temu w środku sezonu turystycznego upadło kilka biur podróży, a poszkodowanych klientów ściągały do Polski urzędy marszałkowskie na koszt ubezpieczycieli, którzy wystawili niewypłacalnym touroperatorom gwarancje ubezpieczeniowe. Okazało się wtedy, że turyści nie dostaną pełnych kwot, jakie zapłacili za wycieczki, które nie doszły do skutku. Z kolei do sprowadzenia niefortunnych wycieczkowiczów do Polski, którzy na wakacjach dowiedzieli się, że ich biuro splajtowało, dopłacili marszałkowie województw wielkopolskiego i mazowieckiego. Turyści dochodzący zwrotu niewykorzystanych świadczeń nie odzyskali wszystkich pieniędzy.

Ubezpieczyciel pomoże

Biura podróży i pośrednicy turystyczni mają obowiązek zabezpieczenia swoich klientów na wypadek swojej niewypłacalności. Mogą to zrobić na kilka sposobów: zlecając wystawienie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej albo ubezpieczenia na rzecz klientów. W praktyce najpopularniejsza jest gwarancja ubezpieczeniowa, gdyż jest ona z ich punktu widzenia najkorzystniejsza i najtańsza.

Gwarancja ubezpieczeniowa oznacza, że towarzystwo, które ją wystawia, zobowiązuje się do zapłacenia klientom biur podróży określonej kwoty, jeżeli biuro podróży, które wykupiło gwarancję, nie wywiąże się z umowy. Wysokość sumy gwarancyjnej to kwota, do jakiej odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe w sytuacji, gdy w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania działania przez touroperatora powstanie konieczność pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju lub konieczność zwrotu pechowym turystom wpłat za niezrealizowane lub tylko częściowo zrealizowane usługi turystyczne.

To, na jaką sumę musi opiewać gwarancja ubezpieczeniowa, zależy od zakresu geograficznego działalności touroperatora, a także tego, czy wycieczki będą się odbywać z wykorzystaniem przelotów czarterowych oraz od wysokości zaliczek, które biuro podróży zamierza pobierać na poczet imprez turystycznych oraz wyprzedzenia, z jakim będzie to robił. Biura, które dopiero rozpoczynają działalność muszą spełnić zaostrzone kryteria, szczególnie jeśli zamierzają organizować wyjazdy z wykorzystaniem przelotów czarterowych.

Na co może liczyć klient?

W razie niewypłacalności touroperatora gwarancja ubezpieczeniowa służy w pierwszej kolejności do sfinansowania powrotu turystów do kraju. Potem środki rozdzielane są między osoby, które zapłaciły za imprezę turystyczną, ale nie doszła ona do skutku lub odbyła się częściowo - w trakcie wyjazdu upadło biuro podróży i nie można było kontynuować pobytu turystów za granicą. Pieniądze z gwarancji są dzielone pomiędzy klientów touroperatora proporcjonalnie to wpłaconej przez klientów kwoty.

W razie niewypłacalności biura podróży klient zgłasza się po pieniądze do ubezpieczyciela za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego. Do urzędu trzeba przesłać wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia, kopię umowy z biurem podróży oraz kopię dowodu wpłaty należności za imprezę turystyczną. Na zgłaszanie roszczeń klienci mają 365 dni od zakończenia obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej. Dopiero po tym terminie poszkodowanym klientom będą wypłacane pieniądze.

Co daje gwarancja ubezpieczeniowa?

Pechowy turysta powinien otrzymać zwrot poniesionych wpłat za imprezę turystyczną. Nie wszystkie wydatki zostaną pokryte z gwarancji. Klienci nie otrzymają zwrotu kosztów pojedynczych usług, np. biletu lotniczego, wydatków na taksówkę czy telefony ani wycieczek wykupionych na miejscu u innych organizatorów, nie dostaną również rekompensaty za tzw. straty moralne z powodu zmarnowanego urlopu.

Kupując wycieczkę w biurze podróży powinniśmy więc sprawdzić, na jaką sumę ma ono wykupioną gwarancję ubezpieczeniową.

  • Oceń ten artykuł
    4.3/5 (3 ocen)
  • Podziel się