Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

12.10.2018
Informacja o likwidacji UFK Europa GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) i UFK Europa GAMMA Delta SFIO

Informujemy, że z dniem 13 września 2018 r. z przyczyn od nas niezależnych został zlikwidowany:

1) UFK Europa GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO), który oferowany był w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „DOBRY START JUNIORA” oraz

2) UFK Europa GAMMA Delta SFIO, który oferowany był w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „DOBRY START JUNIORA”. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się także w Wykazach UFK w „FWR Optymalny Portfel” oraz „FWR Optymalny Portfel na Start”.

Więcej
13.09.2018
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) (PLN) (hedged)
Informujemy, że z dniem 28 września 2018 r. z przyczyn od nas niezależnych zostanie zlikwidowany UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) (PLN) (hedged), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje”. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się także w Wykazach UFK w „FWR Optymalny Portfel” oraz „FWR Optymalny Portfel na Start”. Oferowany był również w produktach „Wymarzone Perspektywy” i „FWR Optymalny Portfel II”.Więcej
11.09.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Eques Akumulacji Majątku, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Eques Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanego UFK to 01.10.2018 r.

Więcej
10.09.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, których aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, tj.:

- UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 II oraz

- UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 III.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanych UFK to 01.10.2018 r.

Więcej