Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

13.09.2018
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) (PLN) (hedged)
Informujemy, że z dniem 28 września 2018 r. z przyczyn od nas niezależnych zostanie zlikwidowany UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) (PLN) (hedged), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje”. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się także w Wykazach UFK w „FWR Optymalny Portfel” oraz „FWR Optymalny Portfel na Start”. Oferowany był również w produktach „Wymarzone Perspektywy” i „FWR Optymalny Portfel II”.Więcej
11.09.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Eques Akumulacji Majątku, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Eques Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanego UFK to 01.10.2018 r.

Więcej
10.09.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, których aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, tj.:

- UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 II oraz

- UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 III.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanych UFK to 01.10.2018 r.

Więcej
07.09.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanego UFK to 01.10.2018 r.

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań