Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

26.10.2021
Informacja o likwidacji UFK Europa Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO)

Informujemy, iż z dniem 07.10.2021 r. z przyczyn od nas niezależnych został zlikwidowany UFK Europa Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO), który oferowany był w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „DOBRY START JUNIORA” (dalej: umowy ubezpieczenia).

Więcej
07.10.2021
Informacja o planowanej likwidacji UFK EUROPA FUND InSecura/01

Informujemy, że z dniem 30.11.2021 r. planujemy zlikwidować ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy EUROPA FUND InSecura/01.

Więcej
02.06.2021
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Informujemy, iż zmianie uległa nazwa UFK Europa AXA Stabilnego Wzrostu oferowanego w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Dobry Start Juniora”:Więcej
21.05.2021
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Dobry Start Juniora”:

Więcej