Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

08.12.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej

Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku" zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VIII okresie subskrypcji.

 

Więcej
30.10.2015
Informacja o planowanym utworzeniu nowego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego:

- UFK Europa InWarren (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne InWarren Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).Więcej
21.10.2015
Zmiana nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 21.10.2015 r. zmianie uległy nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

- UFK Europa Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO) na UFK Europa Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO);

- z UFK Europa Ipopema Agresywny (IPOPEMA SFIO) na UFK Europa Ipopema Akcji (IPOPEMA SFIO);

- z UFK Europa Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Acc) Hedged (PLN);

Więcej
17.09.2015
Informacja o utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO);
- UFK Europa UniLokata (UniFundusze FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa UniLokata (UniFundusze FIO);
- UFK Europa UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO).

Więcej