Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

29.06.2020
Informacja o likwidacji UFK Europa IPOPEMA Global Profit Absolute Return

Informujemy, że z dniem 29 maja 2020 r. z uwagi na zaistnienie przesłanek wskazanych w treści §7 ust. 3 Regulaminu UFK z dnia 25.05.2018 r. rozpoczęliśmy proces likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego w naszej dotychczasowej ofercie:

Więcej
29.06.2020
Informacja o likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Informujemy, że z dniem 18 czerwca 2020 r. z uwagi na zaistnienie przesłanek wskazanych w treści §5 ust. 3 Regulaminu UFK z dnia 13.08.2013 r. rozpoczęliśmy proces likwidacji następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących w naszej dotychczasowej ofercie:Więcej
25.06.2020
Informacja o planowanej likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że z dniem 27.07.2020 r. planujemy zlikwidować poniższe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

Więcej
18.03.2020
Informacja o zmianie nazwy UFK

Informujemy, iż zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

 

Więcej