OC przedsiębiorcy – jaki zakres ubezpieczenia wybrać

Opublikowano
oc przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z możliwością popełnienia błędów, za które przedsiębiorca może słono zapłacić. Dobrym rozwiązaniem jest wówczas wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jak dobrać produkt odpowiedni do swojej działalności?

Wystąpienie przez klienta do sądu z roszczeniem odszkodowania może oznaczać nawet bankructwo firmy. Sądy przyznają coraz większe odszkodowania, przez co niekorzystny wyrok może przekroczyć możliwości finansowe przedsiębiorcy. Jeśli nie ma on wykupionej polisy OC, odszkodowanie może płacić nawet do końca życia. Warto jednak pamiętać, że nie wystarczy kupić polisy OC. Trzeba wybrać dobrą polisę.

Niektóre rodzaje działalności są objęte ubezpieczeniami OC obowiązkowo. Wśród takich grup są m.in. lekarze, detektywi, komornicy czy organizatorzy imprez masowych. Przedstawiciele tych zawodów mają łatwiej, ponieważ na rynku ubezpieczeniowym znajdują się już produkty skrojone specjalnie pod ich ryzyka zawodowe. W ich zakresie jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone podczas prowadzenia działalności przedsiębiorczej – z powodu niewłaściwego działania lub zaniechań.

Trudniejsze będzie dobranie ubezpieczenia dla firmy, której działalność nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Zanim wybierzemy się do firmy ubezpieczeniowej, powinniśmy zastanowić się, na jakie ryzyka jest narażona nasza działalność, jakie ryzyka są mało prawdopodobne, ale jednak istniejące i w jaki sposób jesteśmy przed nimi zabezpieczeni. To bardzo ważne, ponieważ z powodu źle dobranej polisy może okazać się, że za szkodę, którą wyrządziliśmy klientowi, nie odpowiada ubezpieczyciel, więc musimy pokryć ją z własnej kieszeni. 

Gdy już wiemy, jakich wypadków możemy się spodziewać, spróbujmy dobrać polisę odpowiednią do naszych wymagań. Jeśli nie znajdujemy w niej zapisów, o które nam chodzi, warto zapytać agenta, czy istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o sytuacje, które nas interesują. Jest to lepsze rozwiązanie niż kupowanie kilku różnych polis OC – po prostu wyjdzie nas to taniej.

Bardzo ważną sprawą jest dokładne przeczytanie OWU, czyli ogólnych warunków ubezpieczenia. Szczególnie istotne są tam wyłączenia, tj. spis sytuacji, w których nasza polisa OC nie będzie działała. Trzeba dokładnie je przestudiować i sprawdzić, czy któreś z tych wyłączeń nie odnosi się do warunków prowadzenia naszej działalności. Jeśli np. ubezpieczenie OC nie działa za granicą, a my zajmujemy się spedycją międzynarodową, taka polisa nie będzie spełniała swojej roli.

Po dobraniu odpowiedniej polisy warto zastanowić się, czy jest ona wystarczająca, czy powinniśmy włączyć do niej inne ryzyka, np. związane ze skutkami zdarzeń losowych.

  • Oceń ten artykuł
    5.0/5 (1 ocen)
  • Podziel się