Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Odpowiedzialność społeczna
Za nieodłączny element swojej obecności na rynku uznajemy Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR). Prowadzenie uczciwego i transparentnego biznesu w poszanowaniu otoczenia to podstawa sukcesu firmy w długim okresie. Dzięki podejmowanym działaniom chcemy zostawić dla przyszłych pokoleń trwały ślad swojej obecności.
Koalicja na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu
Jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.
Zaufanie i etyka w biznesie
  • Zaufanie i etyka w biznesie – dążąc do zapewnienia najwyższych standardów obsługi klientów i partnerów wdrożyliśmy Kodeks Etyki, którego rolą jest kształtowanie właściwych relacji wewnątrz firmy oraz pomiędzy Europą a otoczeniem. W centrum uwagi stawiamy klienta i jego potrzeby.

  • Klient w centrum uwagi - wdrażamy liczne działania proklienckie, zwiększające komfort osób korzystających z naszych ubezpieczeń, m.in. ankiety umożliwiające precyzyjne dopasowanie produktów do profilu klienta, one pager’y, narzędzie do zgłaszania szkód online i e-reklamacji. Komunikujemy się z klientami prostym, zrozumiałym językiem. Dbamy o doskonałą obsługę posprzedażową.

  • Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem – w spółkach obowiązuje Zintegrowany Proces Zarządzania Ryzykiem. Jego ideą jest zapewnienie realizacji celów biznesowych oraz ochrona przed zdarzeniami, wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację zakładanej strategii, perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową naszej Grupy.

  • Postępowanie w sposób odpowiedzialny i etyczny - jest podstawą naszej działalności. Wartości te znajdują odzwierciedlenie we wszystkim, co robimy. Jeżeli chcesz wspierać nasze dążenia do działania w sposób rzetelny, przejrzysty i zorientowany na Klienta, a posiadasz informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach związanych z naszą działalnością – poinformuj nas o tym tutaj.


Relacje z Partnerami
  • Wysokie standardy – za kluczowy poziom naszej kultury organizacyjnej uznajemy prowadzenie biznesu w sposób zgodny z przepisami prawa, etyczny oraz zrównoważony. Wysokie standardy postępowania wyznaczamy przede wszystkim sobie i naszym pracownikom. Dążymy również do tego, aby były one przestrzegane w całym łańcuchu dostaw (wartości). W tym celu opracowaliśmy Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Europa Ubezpieczenia, który jest zbiorem naszych wartości i zaproszeniem dla naszych Partnerów biznesowych do integrowania tych standardów. 

  • Szkolenia i warsztaty - doskonalimy kompetencje partnerów oferujących nasze ubezpieczenia m.in. udostępniając im zaawansowaną technologicznie platformę e-learningową, która wspomaga tradycyjne metody wsparcia sprzedaży w oddziałach. Prowadzimy również regularnie szkolenia dla pracowników naszych Partnerów.

Relacje z otoczeniem 
  • Pomoc lokalnej społeczności oparta na wolontariacie pracowniczym – od wielu lat pomagamy ludziom i zwierzętom w potrzebie. Pracownicy z własnej inicjatywy przygotowują bożonarodzeniowe prezenty dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ostatnich latach włączaliśmy się aktywnie w takie akcje jak: Szlachetna Paczka, Akcja Gwiazdor, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Movember, oddawanie krwi. Wcześniej organizowaliśmy swoją autorską wersję akcji świątecznej– poświęconą dzieciom z przedszkola Kajtek w Srebrnej Górze. W 2022 r. naszą pomoc świąteczną otrzymał Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Od kilku lat finansowo wspieramy Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Pomagamy również zwierzętom, którymi opiekuje się Fundacja Matuzalki. Wraz z rodzinami i przyjaciółmi uczestniczymy regularnie w sztafetach charytatywnych, z których środki wspierają potrzebujące dzieci lub organizatorzy sadzą drzewa. 

 

  • Podnoszenie efektywności pracy - możliwości i dróg rozwoju w Europie jest wiele: począwszy od udziału realizacji innowacyjnych projektów i zadań, szkoleń i kursów, poprzez studia podyplomowe, szkoły profilowane, wsparcie w egzaminach, zdobywaniu kolejnych uprawnień.

Dbałość o zasoby naturalne 
  • Dbałość o zasoby naturalne – uwzględniamy w swoich działaniach wymogi ochrony środowiska i minimalizujemy skutki oddziaływania pracy firmy na otoczenie. Stosujemy nowoczesne rozwiązania biurowe tak, by racjonalnie wykorzystywać zasoby naturalne. Zwracamy dostawcom zużyte opakowania po materiałach eksploatacyjnych i niszczymy dokumenty za pośrednictwem profesjonalnej firmy.

  • Ekologia - zachęcamy naszych pracowników, aby dojeżdżając do pracy, zamiast samochodu wybierali rower - zapewniając im wydzielone miejsca na rower, szafki oraz prysznice. Korzystamy z dystrybutorów wody, minimalizując ilość używanego plastiku; zapewniliśmy również butelki filtrujące naszym pracownikom. Corocznie organizujemy akcje zbierania śmieci na terenie Wrocławia.