Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

10.09.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, których aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, tj.:

- UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 II oraz

- UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 III.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanych UFK to 01.10.2018 r.

Więcej
07.09.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanego UFK to 01.10.2018 r.

Więcej
06.09.2018
Informacja o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje” następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (ufk).

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanych ufk to 01.10.2018 r.

Więcej
08.08.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Trigon XXI II, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Trigon XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanego UFK to nie wcześniej niż 23.08.2018 r.

Więcej