Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

08.02.2018
Informacja o planowanym zaprzestaniu oferowania i utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select”.

Więcej
08.02.2018
Informacja o planowanym zaprzestaniu oferowania i utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II”.

Więcej
08.02.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select III"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o zaprzestaniu oferowania następującego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select III”.

Więcej
18.01.2018
Informacja o planowanym utworzeniu nowych UFK, wprowadzeniu do oferty oraz zaprzestaniu oferowania wskazanych UFK w ramach ubezpieczenia „Multi Inwestor"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

1) UFK Europa Allianz Kumulacyjny Income and Growth, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Kumulacyjny Income and Growth Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

2) UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 II, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2,

3) UFK Europa IPOPEMA Opportunity, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań