Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

07.12.2020
Informacja o likwidacji UFK Europa Raiffeisen-Emerging Markets Equities PLN
Informujemy, że z dniem 15.12.2020 r. zostanie zlikwidowany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy będący w naszej dotychczasowej ofercie: UFK Europa Raiffeisen-Emerging Markets Equities PLN.Więcej
19.11.2020
Informacja o wstrzymaniu wyceny funduszu Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Informujemy, że Rockbridge TFI S.A. (dalej: Towarzystwo), działając na podstawie postanowień Statutu Funduszu, wstrzymuje wykonywanie wyceny Funduszu Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 (dalej: Fundusz). Powodem wstrzymania wykonywania wycen jest zajęcie praw majątkowych Funduszu, na wniosek spółki GetBack S.A. zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413997, w związku ze sporem jaki GetBack S.A. prowadzi z innymi podmiotami, w tym z Funduszem. Wycena funduszu nie będzie dokonywana, aż do momentu zakończenia sporu.

Więcej
05.10.2020
Informacja o likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pozyskaną przez nas informacją wyrażoną w komunikacie z dnia 23.09.2020 r., BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „BNP TFI”) w dniu 24.09.2020 r. rozpoczął likwidację subfunduszu BNP Paribas Aktywny, wydzielonego ramach Funduszu BNP Paribas Premium SFIO (dalej „Fundusz”) działając na podstawie przepisów prawa oraz postanowień Statutu Funduszu. W trakcie procesu likwidacji nie będzie możliwe nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu oraz nie będzie publikowana wycena Funduszu. Zakończenie likwidacji Funduszu jest planowane na dzień 24 września 2023 roku, przy czym jest to termin orientacyjny i może on ulec zmianie.

Więcej
25.09.2020
Informacja o planowanej likwidacji UFK EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
Informujemy, że z dniem 30.12.2020 r. planujemy zlikwidować ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH.Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań