Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

29.06.2020
Informacja o likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Informujemy, że z dniem 18 czerwca 2020 r. z uwagi na zaistnienie przesłanek wskazanych w treści §5 ust. 3 Regulaminu UFK z dnia 13.08.2013 r. rozpoczęliśmy proces likwidacji następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących w naszej dotychczasowej ofercie:Więcej
25.06.2020
Informacja o planowanej likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że z dniem 27.07.2020 r. planujemy zlikwidować poniższe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

Więcej
18.03.2020
Informacja o zmianie nazwy UFK

Informujemy, iż zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

 

Więcej
14.02.2020
Informacja o planowanej likwidacji UFK Portfel Alokacji Cyklicznej

Informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2020 r. z przyczyn od nas niezależnych planujemy zlikwidować ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Portfel Alokacji Cyklicznej.

Więcej