Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

08.08.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa Trigon XXI II, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Trigon XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanego UFK to nie wcześniej niż 23.08.2018 r.

Więcej
16.07.2018
Informacja o zmianie wykazu UFK oferowanych w ramach „Wymarzone Perspektywy"

Informujemy, że od 02.07.2018 r. uległ zmianie Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach umów ubezpieczeń na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Wymarzone Perspektywy” (zwany dalej wykazem UFK). Zmiana Wykazu UFK polega na dodaniu do oferty nowego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa AGIO Kapitał PLUS (AGIO FIO). Komunikat o planowanym utworzeniu UFK oraz wprowadzeniu do oferty zamieściliśmy wcześniej na naszej stronie internetowej http://www.tueuropa.pl.

Więcej
29.05.2018
Informacja o zmianie nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK

Informujemy, iż zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z UFK „Nest Solidne Inwestycje”.

Więcej
26.04.2018
Informacja o planowanym wprowadzeniu do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz o zaprzestaniu oferowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym wprowadzeniu do oferty w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje” następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (ufk):

1) UFK Europa Investor Płynna Lokata (Investor FIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa Investor Płynna Lokata (Investor FIO),
2) UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO).

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań