Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

19.05.2016
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa NN Selektywny (NN FIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 24 czerwca 2016 r. z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela zlikwiduje UFK Europa NN Selektywny (NN FIO), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel”, Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start” oraz Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.

Więcej
19.04.2016
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 12 maja 2016 r. z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela zlikwiduje UFK Europa Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel” oraz Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start”.

Więcej
06.04.2016
Informacja o zmianie nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK Europa Investor Agrobiznes (Investor SFIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 06.04.2016 r. UFK Europa Investor Agrobiznes (Investor SFIO) zmienił nazwę na: UFK Europa Investor Niemcy (Investor SFIO).

Zmiana nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego związana jest ze zmianą nazwy i polityki inwestycyjnej Funduszu Investor Parasol SFIO, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Investor Agrobiznes (Investor SFIO) na: Investor Agrobiznes (Investor SFIO).

 

Więcej
25.02.2016
Informacja o zmianie nazwy i kodu w serwisie Bloomberg spółki wchodzącej w skład koszyka spółek w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy"
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległa nazwa i kod w serwisie Bloomberg jednej ze spółek wchodzących w skład koszyka spółek, których notowania cen akcji są podstawą do przyznawania i ustalania wysokości premii dla Ubezpieczającego w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy” (kod: 2014_ELE_01_v.01) (dalej: OWU), zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 03/09/14 z dnia 18.09.2014 r.Więcej