NNW Sport - ubezpieczenie dla aktywnych

Opublikowano

Jeśli jesteś aktywny i kochasz sport - bez znaczenia, czy trenujesz amatorsko, wyczynowo czy zawodowo. Ubezpieczenie NNW Sport daje ochronę, która zabezpieczy Ciebie i sprzęt sportowy przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Dzięki czemu możesz cieszyć się bezpiecznym uprawianiem sportu. Ta polisa działa na terenie całego kraju oraz za granicą, nawet przez 365 dni w roku. W zależności od Twojego planu treningowego, sam decydujesz na jak długo potrzebna Ci jest ochrona ubezpieczeniowa, jeden sezon, cały rok czy tylko podczas wybranej imprezy sportowej.

Zakres ubezpieczenia sportowego możesz dostosować do własnych potrzeb, wybierając odpowiedni dla siebie wariant: Standard lub Standard Plus

Wariant Standard obejmuje świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z uprawianiem sportu. To znaczy, że jeżeli doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, to ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu. Także  na wypadek śmierci, wypłacone zostanie świadczenie z tytułu zgonu, będąceg  następstwem nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z uprawianiem sportu.

Trwały uszczerbek na zdrowiu dla wariantu Standard ustalany jest na podstawie poniższej tabeli

 

Trwały uszczerbek

Wysokość świadczenia

utrata wzroku w obu oczach

100%

utrata wzroku w jednym oku

30%

utrata słuchu całkowita

60%

utrata słuchu w jednym uchu

15%

utrata obu przedramion

90%

utrata jednego przedramienia

60%

utrata kciuka

10%

utrata palca wskazującego

5%

utrata innego palca niż kciuk i palec wskazujący

3%

utrata obu ud

90%

utrata jednego uda

55%

utrata obu całych stóp

70%

utrata jednej całej stopy

30%

 

Jeżeli doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub dojdzie do zgonu, to ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany jest w zależności od wybranego wariantu przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie: Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW Sport.

Zdrowie jest najważniejsze.

Wariant Standard Plus: to odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu -  w tym pełny zakres ryzyk w oparciu o tabelę zgodną z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (suma ubezpieczenia również do 100 000 zł). W tym wypadku oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze orzecznicy ubezpieczyciela na podstawie tabeli norm uszczerbku na zdrowiu, stosowanej przy orzekaniu o następstwach wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2002 r. nr 234, poz. 1974).

 

Dzięki opcjom dodatkowym, możesz poszerzyć zakres ubezpieczenia wybierając:

 • ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych
 • zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • odpowiedzialność cywilna
 • dzienne świadczenie szpitalne
 • zwrot kosztów rehabilitacji
 • zwrot kosztów ratownictwa
 • zwrot kosztów leczenia  
 • zryczałtowane koszty pogrzebu
 • ubezpieczenie sprzętu
 • ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, zawarte są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW Sport.


 • Oceń ten artykuł
  oceń pierwszy!
 • Podziel się