Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

28.11.2016
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa Templeton BRIC Fund N (acc) (PLN) (hedged)
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 16 grudnia 2016 r.  z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela zostanie zlikwidowany UFK Europa Templeton BRIC Fund N (acc) (PLN) (hedged), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel” oraz Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „FWR Optymalny Portfel II” i „FWR Optymalny Portfel na Start”.Więcej
15.11.2016
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

- UFK Europa Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged);
Więcej
03.11.2016
Informacja o zakończeniu okresu ubezpieczenia na życie i dożycie "POLSCY GIGANCI BIS"
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że dnia 30 października 2016 r. zakończył się okres ubezpieczenia na życie i dożycie "POLSCY GIGANCI BIS" przygotowanego we współpracy z Euro Bankiem S.A.Więcej
21.10.2016
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa IPOPEMA Global Bonds (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA Global Bonds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa UniAbsolute Return Akcyjny (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne UniAbsolute Return Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa Trigon XXI (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Trigon XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).

Więcej