Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

10.11.2011
Informacja o zmianie Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NP/2011/05 – obowiązuje od 10.11.2011
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA uprzejmie informuje, iż od dnia 10.11.2011 obowiązuje zmieniony Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NP/2011/05 (kod: 2011_UNP5_01_v.02).
Zmieniony Regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA 05/11/2011 z dnia 08.11.2011. Zapraszamy do zapoznania się z nowym brzmieniem Regulaminu:
Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NP_2011_05.pdf

W razie pytań prosimy o kontakt.
10.11.2011
Informacja o zmianie Warunków ubezpieczenia „Nature Premium" (dotyczy klientów przystępujących do ubezpieczenia w okresie subskrypcji 01.07.2011 – 31.07.2011) - zmiana obowiązuje od 10.11.2011
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA uprzejmie informuje, iż od dnia 10.11.2011 zmianie ulegają Warunki Ubezpieczenia stanowiące wyciąg z umowy grupowego ubezpieczenia na życie dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „NATURE PREMIUM”. 
Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi Warunkami Ubezpieczenia:

Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Noble Banku (kod 2011_NBNP_v.05.1).pdf
Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Open Finance SA (kod 2011_OFNP_v.05.1).pdf
Warunki Ubezpieczenia dla Klientów TC Doradcy Finansowi (kod 2011_TCNP_v.04.1).pdf 

W razie pytań prosimy o kontakt.
10.11.2011
Informacja o zmianie Warunków ubezpieczenia „Kwartalne Zyski" (dotyczy klientów przystępujących do ubezpieczenia w okresie subskrypcji 01.07.2011 – 31.07.2011) - zmiana obowiązuje od 10.11.2011
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA uprzejmie informuje, iż od dnia 10.11.2011 zmianie ulegają Warunki Ubezpieczenia stanowiące wyciąg z umowy grupowego ubezpieczenia na życie dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „KWARTALNE ZYSKI”.
Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi Warunkami Ubezpieczenia:

Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Getin Banku (kod 2011_GBKZ_v.05.1).pdf

W razie pytań prosimy o {cms_selflink page='233' title='kontakt' text='kontakt' target='_blank'}.
10.11.2011
Informacja o zmianie Warunków ubezpieczenia „Nature Premium 12%" (dotyczy klientów przystępujących do ubezpieczenia w okresie subskrypcji 01.07.2011 – 31.07.2011) – zmiana obowiązuje od 10.11.2011
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA uprzejmie informuje, iż od dnia 10.11.2011 zmianie ulegają Warunki Ubezpieczenia stanowiące wyciąg z umowy grupowego ubezpieczenia na życie dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „NATURE PREMIUM 12%”.
Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi Warunkami Ubezpieczenia: 

Warunki Ubezpieczenia dla Klientów TC Doradcy Finansowi (kod 2011_TCNP12_v.01.1).pdf

W razie pytań prosimy o {cms_selflink page='233' title='kontakt' text='kontakt' target='_blank'}.