Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

27.06.2017
Informacja o zmianie nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że uległa zmianie nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A.

W związku z tym zmianie ulegają nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, oferowanych w ramach następujących umów:

1) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Dobry Start Juniora”;
2) Umowy Ubezpieczenia Posagowego „Europejska Przyszłość”;
3) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start”;
4) Umowy Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel”;
5) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.

Więcej
02.06.2017
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu II (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa Skarbiec – Multiasset II (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec – Multiasset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).


Więcej
02.06.2017
Informacja o planowanym zaprzestaniu oferowania wskazanych UFK w ramach ubezpieczenia „Multi Select" oraz „Multi Select II"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

1) UFK Europa Neutral II, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Quantum Neutral Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

2) UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Globalnego Funduszu Medycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Więcej
31.05.2017
Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 02.05.2017 r. zmianie uległa polityka inwestycyjna NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO), którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO). Polityka inwestycyjna funduszu zmieniła się, ponieważ zmianie uległa polityka inwestycyjna funduszu NN (L) First Class Multi Asset, którego tytuły uczestnictwa stanowią do 100% aktywów funduszu.

 

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań