Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

12.06.2015
Informacja o utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa NN Lokacyjny Plus (FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN Lokacyjny Plus (FIO));
- UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO));
- UFK Europa NN Selektywny (NN FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN Selektywny (NN FIO));
- UFK Europa Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO));
- UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO));
- UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (acc) (PLN) (hedged), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa JPM Highbridge US STEEP D (acc) (PLN) (hedged));
- UFK Europa JPM ASEAN Equity D (acc) (PLN), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa JPM ASEAN Equity D (acc) (PLN));
- UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged)).

Więcej
09.06.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku" zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VI okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku” zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VI okresie subskrypcji wynosi 2,3376%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
18.05.2015
Likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa KBC Beta (KBC SFIO)
W związku ze zmianą Statutu fundusz inwestycyjnego KBC Beta SFIO z dniem 1 czerwca 2015 r., tj. funduszu, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa KBC Beta (KBC SFIO), zmianie ulegnie nazwa oraz polityka inwestycyjna KBC Beta SFIO.Więcej
13.05.2015
Likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa Allianz Akcji Plus (Allianz FIO)
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że do 31 maja 2015 roku planowana jest likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa Allianz Akcji Plus (Allianz FIO).Więcej