Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

29.05.2018
Informacja o zmianie nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK

Informujemy, iż zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z UFK „Nest Solidne Inwestycje”.

Więcej
26.04.2018
Informacja o planowanym wprowadzeniu do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz o zaprzestaniu oferowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym wprowadzeniu do oferty w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje” następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (ufk):

1) UFK Europa Investor Płynna Lokata (Investor FIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa Investor Płynna Lokata (Investor FIO),
2) UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO).

Więcej
06.04.2018
Informacja o planowanym utworzeniu nowego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym utworzeniu nowego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Duo Invest”:
- UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Obligacji 1, którego aktywa stanowić będą certyfikaty inwestycyjne ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Obligacji 1.

Planowana data utworzenia wskazanego UFK to 07.05.2018 r.

Więcej
03.04.2018
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 03.04.2018 r. uległa zmianie nazwa niżej wskazanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach następujących umów:

1) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start”;

2) Umowy Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel”.

Więcej