Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

12.02.2021
Informacja o planowanej likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że z dniem 15 marca 2021 r. z przyczyn od nas niezależnych zostaną zlikwidowane poniższe ubezpieczeniowe fundusze:

Więcej
22.12.2020
Informacja o likwidacji funduszu Skarbiec Multiasset FIZ

Zgodnie z informacją jaką otrzymaliśmy od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 07.01.2021 r. rozpocznie się likwidacja funduszu Skarbiec MultiAsset 

Więcej
07.12.2020
Informacja o likwidacji UFK Europa Raiffeisen-Emerging Markets Equities PLN
Informujemy, że z dniem 15.12.2020 r. zostanie zlikwidowany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy będący w naszej dotychczasowej ofercie: UFK Europa Raiffeisen-Emerging Markets Equities PLN.Więcej
19.11.2020
Informacja o wstrzymaniu wyceny funduszu Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Informujemy, że Rockbridge TFI S.A. (dalej: Towarzystwo), działając na podstawie postanowień Statutu Funduszu, wstrzymuje wykonywanie wyceny Funduszu Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 (dalej: Fundusz). Powodem wstrzymania wykonywania wycen jest zajęcie praw majątkowych Funduszu, na wniosek spółki GetBack S.A. zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413997, w związku ze sporem jaki GetBack S.A. prowadzi z innymi podmiotami, w tym z Funduszem. Wycena funduszu nie będzie dokonywana, aż do momentu zakończenia sporu.

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań