Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

05.01.2024
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż od 28.12.2023 r. zmianie uległa nazwa następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach wskazanych umów ubezpieczenia:

Więcej
05.01.2024
Informacja o planowej likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Zgodnie z informacją, jaką pozyskaliśmy od BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: TFI), informujemy, że w dniu 07.12.2023 r. rozpoczęła się likwidacja BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: SFIO) z wydzielonymi subfunduszami (dalej łącznie jako subfundusze):Więcej
09.11.2023
Informacja o planowej likwidacji UFK
Zgodnie z informacją, jaką pozyskaliśmy od Skarbiec TFI S.A. (dalej: TFI), informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r. rozpocznie się likwidacja funduszu Skarbiec - Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: fundusz), którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa UFK Europa Skarbiec Absolute Return Akcji.Więcej
13.10.2023
Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia likwidacji UFK
Informujemy, że IPOPEMA TFI S.A. ponownie zmieniło planowany termin zakończenia likwidacji funduszu Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: fundusz) z uwagi na wydłużenie procesu spieniężania aktywów funduszu. Nowy planowany termin zakończenia likwidacji funduszu został wyznaczony na dzień 29 grudnia 2023 roku.Więcej