Skip to main content
Ukraina
1% z każdej polisy kupionej przez stronę internetową lub aplikacje przekazujemy na pomoc dla dzieci z Ukrainy ‒ Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce
Komunikaty UFK
Wybierz rok

17.05.2022
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Informujemy o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (dalej: UFK) z dniem 01.06.2022 r.Więcej
04.04.2022
Informacja o zmianie nazwy i strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż 01.04.2022 r. zmianie uległy nazwy oraz strategie inwestycyjne niektórych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach wskazanych umów ubezpieczenia. 

Więcej
23.03.2022
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Informujemy o planowanym zaprzestaniu oferowania UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) (dalej: UFK), którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO).

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanego UFK to 01.04.2022 r.

Więcej
07.03.2022
Informacja o likwidacji UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy)

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 01.03.2022 r. został zlikwidowany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) (dalej: UFK), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy).

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań