Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

18.08.2023
Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia likwidacji UFK

Informujemy, że IPOPEMA TFI S.A. ponownie zmieniło planowany termin zakończenia likwidacji funduszu Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: fundusz) z uwagi na wydłużenie procesu spieniężania aktywów funduszu. Nowy planowany termin zakończenia likwidacji funduszu został wyznaczony na dzień 31 października 2023 roku.

Więcej
01.08.2023
Informacja o zmianie nazwy i strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż od 01.08.2023 r. zmianie uległa nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Europa Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) oferowanego w ramach umów ubezpieczenia: Dobry Start Juniora, FWR Optymalny Portfel, FWR Optymalny Portfel II, Nest Solidne Inwestycje. 

Więcej
29.06.2023
Informacja o zmianie nazwy i strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż od 01.08.2023 r. zmianie ulegną nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach wskazanych umów ubezpieczenia.

Więcej
29.06.2023
Informacja o planowanej likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy o planowanej likwidacji niżej wskazanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (dalej: UFK), w których ubezpieczający nie posiadają jednostek uczestnictwa.

Więcej