Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

29.07.2022
Informacja o zaprzestaniu oferowania i likwidacji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Informujemy o planowanym zaprzestaniu oferowania i docelowej likwidacji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (dalej: UFK), w których ubezpieczający nie posiadają jednostek uczestnictwa.

Więcej
28.06.2022
Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia likwidacji UFK

Informujemy, że IPOPEMA TFI S.A. zmieniło planowany termin zakończenia likwidacji funduszu Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: fundusz) z uwagi na wydłużenie procesu spieniężania aktywów funduszu. Nowy planowany termin zakończenia likwidacji funduszu został wyznaczony na dzień 22 grudnia 2022 roku.

Więcej
27.06.2022
Informacja o planowanej likwidacji UFK EUROPA FUND InSecura Plus/01

Informujemy, że z dniem 29.07.2022 r. planujemy zlikwidować ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy EUROPA FUND InSecura Plus/01.

Więcej
01.06.2022
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Informujemy, iż 01.06.2022 r. zmianie uległa nazwa UFK Europa Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) oferowanego w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje”. 

Więcej