Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

30.09.2022
Informacja o planowej likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zgodnie z informacją, jaką pozyskaliśmy od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (dalej: TFI), informujemy, że w dniu 20.09.2022 r. rozpoczęła się likwidacja funduszu Allianz Kumulacyjny Income & Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: fundusz).

Więcej
19.09.2022
Informacja o planowanej likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Informujemy o planowanej likwidacji niżej wskazanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (dalej: UFK), w którym ubezpieczający nie posiadają jednostek uczestnictwa.Więcej
06.09.2022
Informacja o zmianie nazwy i strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż 01.09.2022 r. zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach wskazanych umów ubezpieczenia.

Więcej
10.08.2022
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Informujemy o planowanym zaprzestaniu oferowania UFK Europa Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) (dalej: UFK), którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO).

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań