Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

12.12.2022
Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia likwidacji UFK

Informujemy, że IPOPEMA TFI S.A. ponownie zmieniło planowany termin zakończenia likwidacji funduszu Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej: fundusz) z uwagi na wydłużenie procesu spieniężania aktywów funduszu. Nowy planowany termin zakończenia likwidacji funduszu został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Więcej
30.09.2022
Informacja o planowej likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zgodnie z informacją, jaką pozyskaliśmy od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (dalej: TFI), informujemy, że w dniu 20.09.2022 r. rozpoczęła się likwidacja funduszu Allianz Kumulacyjny Income & Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: fundusz).

Więcej
19.09.2022
Informacja o planowanej likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Informujemy o planowanej likwidacji niżej wskazanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (dalej: UFK), w którym ubezpieczający nie posiadają jednostek uczestnictwa.Więcej
06.09.2022
Informacja o zmianie nazwy i strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż 01.09.2022 r. zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach wskazanych umów ubezpieczenia.

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań