Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

02.06.2021
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Informujemy, iż zmianie uległa nazwa UFK Europa AXA Stabilnego Wzrostu oferowanego w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Dobry Start Juniora”:

Więcej
21.05.2021
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Dobry Start Juniora”:

Więcej
21.05.2021
Informacja o połączeniu subfunduszy GAMMA Parasol FIO z subfunduszami PKO Parasolowy FIO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją opublikowaną przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „PKO TFI”) w dniu 23.04.2021 r. miało miejsce połączenie następujących subfunduszy wydzielonych
w ramach GAMMA Parasol – fundusz inwestycyjny otwarty z następującymi subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty (łącznie: „subfundusze”):

Więcej
22.03.2021
Informacja o likwidacji funduszu Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Zgodnie z informacją, jaką otrzymaliśmy od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Skarbiec TFI”) w dniu 07.04.2021 r. rozpocznie się likwidacja funduszu Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: fundusz). Likwidacja spowodowana jest realizacją zapisów statutowych dotyczących możliwości likwidacji funduszu, w przypadku gdy aktywa netto funduszu spadną poniżej poziomu 50 mln zł. W trakcie procesu likwidacji nie będzie możliwe nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu oraz nie będzie publikowana wycena funduszu. Zakończenie likwidacji funduszu oraz wypłata wszystkich środków jest planowane na dzień 7 czerwca 2021 roku.

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań