Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

23.04.2019
Informacja o likwidacji UFK Noble Ideal Fund

Informujemy, że z dniem 18 kwietnia 2019 r. z przyczyn od nas niezależnych został zlikwidowany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Noble Ideal Fund.

UFK oferowany był w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Idealny Fundusz” oraz „Idealny Fundusz Plus”.

Więcej
20.03.2019
Informacja o planowanej likwidacji UFK

Informujemy o planowanej likwidacji UFK:

1) UFK Europa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji;

2) UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji.

Więcej
14.03.2019
Informacja o likwidacji UFK

Informujemy o likwidacji UFK:

1) UFK Europa ALTUS Akcji (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Subfunduszu Akcji w likwidacji;

2) UFK Europa Altus Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Subfunduszu Aktywnego Zarządzania w likwidacji;

3) UFK Europa Altus Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu w likwidacji.

Więcej
27.02.2019
Informacja o planowanym wprowadzeniu do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Informujemy o planowanym wprowadzeniu do oferty w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II” następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań