Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

28.05.2024
Informacja o planowej likwidacji UFK

Informujemy o planowanej likwidacji niżej wskazanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (dalej: UFK) z uwagi na niską wartość aktywów UFK uzasadniającą ich likwidację na podstawie postanowień Regulaminu UFK.

Więcej
20.05.2024
Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informujemy, że z dniem 20 czerwca 2024 r. z przyczyn od nas niezależnych zostanie zlikwidowany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Europa Ipopema Dłużny (IPOPEMA SFIO) który oferowany jest w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje”.

Więcej
05.01.2024
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż od 28.12.2023 r. zmianie uległa nazwa następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach wskazanych umów ubezpieczenia:

Więcej
05.01.2024
Informacja o planowej likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Zgodnie z informacją, jaką pozyskaliśmy od BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: TFI), informujemy, że w dniu 07.12.2023 r. rozpoczęła się likwidacja BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: SFIO) z wydzielonymi subfunduszami (dalej łącznie jako subfundusze):Więcej