Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

07.10.2021
Informacja o planowanej likwidacji UFK EUROPA FUND InSecura/01

Informujemy, że z dniem 30.11.2021 r. planujemy zlikwidować ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy EUROPA FUND InSecura/01.

Więcej
02.06.2021
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Informujemy, iż zmianie uległa nazwa UFK Europa AXA Stabilnego Wzrostu oferowanego w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Dobry Start Juniora”:Więcej
21.05.2021
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Dobry Start Juniora”:

Więcej
21.05.2021
Informacja o połączeniu subfunduszy GAMMA Parasol FIO z subfunduszami PKO Parasolowy FIO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją opublikowaną przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „PKO TFI”) w dniu 23.04.2021 r. miało miejsce połączenie następujących subfunduszy wydzielonych
w ramach GAMMA Parasol – fundusz inwestycyjny otwarty z następującymi subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty (łącznie: „subfundusze”):

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań