Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

29.11.2017
Informacja o przejęciu zarządzania funduszem Raiffeisen SFIO Parasolowy

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 1 grudnia 2017 r. nastąpi przejęcie zarządzania funduszem Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy przez Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Więcej
17.08.2017
Informacja o zmianie nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK Europa Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż zmianie uległa nazwa następującego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Więcej
18.07.2017
Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej UFK EQUITY INVESTOR, UFK Europa Trigon XXI i UFK Europa Trigon XXI II
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 06.07.2017 r. zmianie uległa polityka inwestycyjna Trigon XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa UFK EQUITY INVESTOR, UFK Europa Trigon XXI oraz UFK Europa Trigon XXI II. Polityka inwestycyjna Trigon XXI FIZ zmieniła się w ten sposób, że fundusz nie będzie mógł lokować swoich aktywów w wierzytelności.
Więcej
18.07.2017
Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu oraz UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu II
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 06.07.2017 r. zmianie uległa polityka inwestycyjna Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu oraz UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu II. Polityka inwestycyjna Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ zmieniła się w ten sposób, że fundusz nie będzie mógł lokować swoich aktywów w wierzytelności.Więcej