Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

08.12.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej

Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku" zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VIII okresie subskrypcji.

 

Więcej
30.10.2015
Informacja o planowanym utworzeniu nowego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego:

- UFK Europa InWarren (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne InWarren Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).



Więcej
21.10.2015
Zmiana nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 21.10.2015 r. zmianie uległy nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

- UFK Europa Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO) na UFK Europa Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO);

- z UFK Europa Ipopema Agresywny (IPOPEMA SFIO) na UFK Europa Ipopema Akcji (IPOPEMA SFIO);

- z UFK Europa Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Acc) Hedged (PLN);

Więcej
17.09.2015
Informacja o utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO);
- UFK Europa UniLokata (UniFundusze FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa UniLokata (UniFundusze FIO);
- UFK Europa UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO).

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań