Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

09.03.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w V okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w V okresie subskrypcji wynosi 1,4814%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
22.12.2014
Informacja o wydzieleniu ze spółki Kimberly–Clark Corporation spółki Halyard Health Inc.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ze spółki Kimberly–Clark Corporation (kod w serwisie Bloomberg: KMB UN Equity) nastąpiło wydzielenie spółki Halyard Health Inc. (kod w serwisie Bloomberg: HYH UN Equity). Notowania cen akcji spółki Kimberly–Clark Corporation są podstawą do ustalania premii dla Ubezpieczonego, która może powiększyć sumę ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności ubezpieczenia na życie i dożycie „Lśniąca Inwestycja”.
Wydzielenie spółki Halyard Health Inc. ze spółki Kimberly–Clark Corporation nastąpiło na skutek wewnętrznej polityki inwestycyjnej spółki Kimberly–Clark Corporation, na którą Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie miało żadnego wpływu.
W związku z powyższym, dokonano korekty wartości kursu akcji spółki Kimberly–Clark Corporation w dniu początkowej obserwacji na zamknięcie dnia, będącej podstawą do ustalania premii dla Ubezpieczonego.
Szczegóły zmiany wartości akcji w dniu początkowej obserwacji:
  • przed korektą, o której mowa powyżej, oficjalny poziom ceny akcji spółki Kimberly–Clark Corporation na zamknięcie dnia w dacie t0 (6.12.2013 r.) wynosił: 105,58 USD;
  • po korekcie, o której mowa powyżej, oficjalny poziom ceny akcji spółki Kimberly–Clark Corporation na zamknięcie dnia w dacie t0 (6.12.2013 r.) wyniósł: 101,19473 USD.

Powyższa zmiana nie ma wpływu na wartość Świadczenia Ubezpieczeniowego z ubezpieczenia na życie i dożycie „Lśniąca Inwestycja”.

W razie pytań prosimy o kontakt.
08.12.2014
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w IV okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w IV okresie subskrypcji wynosi 1,6374%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
03.12.2014
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg dla spółki UBS, obowiązuje od 28.11.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg, który został wskazany w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (kod: 2013_RBSZP_02_v.01) „Szwajcarska Precyzja”, z: UBSN VX Equity na: UBSN SW Equity.

W razie pytań prosimy o kontakt.
NOTOWANIA

więcej notowań