Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

09.06.2016
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg dla spółki SUNEDISION INC, obowiązuje od 22.04.2016 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg, który został wskazany w: Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku” (kod: 2014_BOSNCEZ_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku II” (kod: 2014_BOSNCEZII_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku III” (kod: 2014_BOSNCEZIII_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku IV” (kod: 2014_BOSNCEZIV_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku V” (kod: 2014_BOSNCEZV_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku VI” (kod: 2014_BOSNCEZVI_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku VII” (kod: 2014_BOSNCEZVII_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku VIII” (kod: 2014_BOSNCEZVIII_03_v.01), z: SUNE US Equity na: SUNEQ US Equity.

W razie pytań prosimy o kontakt.

19.05.2016
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa NN Selektywny (NN FIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 24 czerwca 2016 r. z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela zlikwiduje UFK Europa NN Selektywny (NN FIO), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel”, Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start” oraz Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.

Więcej
19.04.2016
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 12 maja 2016 r. z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela zlikwiduje UFK Europa Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel” oraz Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start”.

Więcej
06.04.2016
Informacja o zmianie nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK Europa Investor Agrobiznes (Investor SFIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 06.04.2016 r. UFK Europa Investor Agrobiznes (Investor SFIO) zmienił nazwę na: UFK Europa Investor Niemcy (Investor SFIO).

Zmiana nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego związana jest ze zmianą nazwy i polityki inwestycyjnej Funduszu Investor Parasol SFIO, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Investor Agrobiznes (Investor SFIO) na: Investor Agrobiznes (Investor SFIO).

 

Więcej