Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

08.02.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select III"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o zaprzestaniu oferowania następującego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select III”.

Więcej
18.01.2018
Informacja o planowanym utworzeniu nowych UFK, wprowadzeniu do oferty oraz zaprzestaniu oferowania wskazanych UFK w ramach ubezpieczenia „Multi Inwestor"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

1) UFK Europa Allianz Kumulacyjny Income and Growth, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Kumulacyjny Income and Growth Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

2) UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 II, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2,

3) UFK Europa IPOPEMA Opportunity, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Więcej
28.12.2017
Informacja o zmianie nazw UFK oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „NEST SOLIDNE INWESTYCJE"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 01.01.2018 r. zmienią się nazwy niektórych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „NEST SOLIDNE INWESTYCJE”.

Więcej
11.12.2017
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR OPTYMALNY PORTFEL II"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o zaprzestaniu oferowania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach, w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR OPTYMALNY PORTFEL II”.

Więcej