Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

28.08.2015
Zmiana nazw Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż zmianie uległy nazwy następujących UFK:
- z UFK Europa PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO  na UFK Europa PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy – FIO
- z UFK Europa PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO) na UFK Europa PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy - FIO)
- z UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO) na UFK Europa PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy - FIO)
- UFK Europa PKO Obligacji Długoterminowych FIO na UFK Europa PKO Obligacji Długoterminowych (PKO Parasolowy – FIO)
- UFK Europa PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) na UFK Europa PKO Papierów Dłużnych Plus (PKO Parasolowy - FIO)
Więcej
22.07.2015
Zmiana nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 22.07.2015 r. zmianie uległy nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- z UFK Europa ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO);
- z UFK Europa ING Gotówkowy (ING FIO) na UFK Europa NN Gotówkowy (NN FIO);
- z UFK Europa ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO);
- z UFK Europa ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO);
- z UFK Europa ING (L) Japonia (ING SFIO) na UFK Europa NN (L) Japonia (NN SFIO);
- z UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) na UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged);
- z UFK Europa Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (Hedged) na UFK Europa Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged);
- z UFK Europa Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (Hedged) na UFK Europa Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged);
- UFK Europa Agio Kapitał (Agio SFIO) na UFK Europa AGIO Kapitał (AGIO SFIO);
- UFK Europa Agio Multistrategia (Agio SFIO) na UFK Europa AGIO Globalny (AGIO SFIO);
Więcej
12.06.2015
Informacja o utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa NN Lokacyjny Plus (FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN Lokacyjny Plus (FIO));
- UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO));
- UFK Europa NN Selektywny (NN FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa NN Selektywny (NN FIO));
- UFK Europa Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO));
- UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO));
- UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (acc) (PLN) (hedged), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa JPM Highbridge US STEEP D (acc) (PLN) (hedged));
- UFK Europa JPM ASEAN Equity D (acc) (PLN), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa JPM ASEAN Equity D (acc) (PLN));
- UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged), (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Jednostki Uczestnictwa JPM Global Healthcare D (acc) (PLN) (hedged)).

Więcej
09.06.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku" zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VI okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku” zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VI okresie subskrypcji wynosi 2,3376%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
NOTOWANIA

więcej notowań