Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

07.08.2020
Informacja o kontynuacji tymczasowego zawieszenia zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa funduszu BNP Paribas Aktywny

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z komunikatem BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „BNP TFI”) z dnia 06.08.2020 r., BNP TFI za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przedłuża okres zawieszenia zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa dla funduszu BNP Paribas Aktywny (dalej jako „SFIO”) do dnia 23 września 2020r.

Więcej
04.08.2020
Częściowe wznowienie zbywania, odkupywania i wyceny jednostek uczestnictwa subfunduszy BNP Paribas Premium SFIO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z komunikatem BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „BNP TFI”) z dnia 29.07.2020 r., BNP TFI wznawia zbywanie, odkupywanie oraz wycenę jednostek uczestnictwa dla wybranych subfunduszy BNP Paribas Premium SFIO.

Więcej
29.07.2020
Zawieszenie zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa funduszy BNP Paribas Premium SFIO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z komunikatem BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „BNP TFI”) z dnia 23.07.2020 r., BNP TFI zawiesiło w okresie od dnia 23.07.2020 r. do dnia 06.08.2020 r. zbywanie, odkupywanie oraz wyceny jednostek uczestnictwa funduszy wchodzących w skład BNP Paribas Premium SFIO (dalej jako „SFIO”) z uwagi na otrzymanie przez BNP TFI  postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy (sygn. Akt XXVI GCo 42/20) o zabezpieczeniu roszczeń pieniężnych GetBack S.A., w skutek którego BNP TFI zostało pozbawione możliwości zarządzania aktywami funduszu.

Więcej
29.06.2020
Informacja o likwidacji UFK Europa IPOPEMA Global Profit Absolute Return

Informujemy, że z dniem 29 maja 2020 r. z uwagi na zaistnienie przesłanek wskazanych w treści §7 ust. 3 Regulaminu UFK z dnia 25.05.2018 r. rozpoczęliśmy proces likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego w naszej dotychczasowej ofercie:

Więcej