Ubezpieczenie imprezy - kiedy warto kupić polisę

Opublikowano
ubezpieczenie imprezy

Na imprezach – nie tylko tych podwyższonego ryzyka – mogą zdarzyć się niespodziewane incydenty, w efekcie których będziemy zmuszeni wypłacić odszkodowanie. Dlatego warto pomyśleć zawczasu o ubezpieczeniu organizowanej imprezy.

 

Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie musi wykupić każdy organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest płatny. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu, a także krewnym. Z polisy nie pokryjemy również szkód polegających na zapłacie kar umownych czy powstałych w efekcie działań wojennych.

Na rynku znajdziemy propozycje dla organizatorów imprez, które nie są objęte obowiązkowym OC, czyli np. tych, na które wstęp jest darmowy. Warto zwrócić tu uwagę na ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gdy podczas takiej imprezy ktoś ulegnie wypadkowi, może zażądać od organizatora odszkodowania. Dlatego warto zadbać o wykupienie polisy, która zagwarantuje m.in. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu śmierci ubezpieczonego, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Wykupując ubezpieczenie uczestników imprezy, warto pomyśleć również o polisie dla jej organizatora. Przydatne tu może okazać się ubezpieczenie sprzętu, urządzeń i innego wyposażenia, ubezpieczenie sprzętu podczas transportu i magazynowania, ubezpieczenie mienia przejętego dla organizacji imprezy, a nawet wartości pieniężnych i mienia pracowniczego. 

Polisę powinniśmy kupić szczególnie w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Istnieje np. ubezpieczenie "non-appearance" działające wtedy, gdy wykonawca nie pojawi się na imprezie. Obejmuje ono straty finansowe poniesione przez organizatora imprezy na skutek przesunięcia, zatrzymania lub odwołania imprezy z powodu zgonu, zranienia, choroby, a nawet uprowadzenia lub uwięzienia wykonawcy.

Ubezpieczyć się można także od odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, od odwołania lub przesunięcia imprezy z powodu złych warunków meteorologicznych. Istnieje też ubezpieczenie „nieprzewidzianej utraty publiczności”. Przyczyną takiej utraty mogą być np. demonstracje, strajki, warunki atmosferyczne czy awaria systemu rezerwacji.

 

 

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się