ubezpieczenia dla biur podróży UBEZPIECZENIA DLA BIUR PODRÓŻY

 • Ubezpieczenia podróżne więcej
  W zakresie ubezpieczeń podróżnych na podstawie umów agencyjnych oraz generalnych umów ubezpieczenia współpracujemy z ponad 1.500 biurami podróży, m.in. Rainbow Tours, Grecos Holiday, Logos Travel.

  Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Atrakcyjny system prowizyjny
  • Kompleksowy system szkoleń
  • Systematyczne konkursy sprzedażowe z wartościowymi nagrodami
  • Bezpieczne i korzystne cenowo produkty ubezpieczeń podróżnych
  • Kompleksowa oferta ubezpieczeń podróżnych
  • Sprawna i szybka likwidacja szkód
  • Marketingowe wsparcie sprzedaży
  • Proste systemy sprzedaży ubezpieczeń: Voyager, Euroticket
  • Przystępny system rozliczeń


 • Gwarancje dla Tour Operatorów więcej
  Gwarancja ubezpieczeniowa jest wymagana ustawowo do prowadzenia działalności przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i wystawiana jest na rzecz Marszałka Województwa.

  Przedmiotem gwarancji jest:
  • zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów organizatora lub pośrednika turystycznego z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy organizator lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora lub pośrednika turystycznego lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora lub pośrednika turystycznego lub osób, które działają w jego imieniu.

  Suma gwarancyjna jest ustalana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

  TU Europa S.A. należy do czołówki ubezpieczycieli na rynku turystycznym wg wartości udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych dla Tour Operatorów.
  Udzieliliśmy gwarancji wiodącym Tour Operatorom na polskim rynku, m.in. Rainbow Tours oraz Grecos Holiday.

  Oferta gwarancji ubezpieczeniowej przygotowywana jest indywidualnie na podstawie złożonego przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego Wniosku oraz dokumentów finansowych firmy z uwzględnieniem przychodu z tytułu organizowania imprez turystycznych lub pośrednictwa na rzecz klientów, zakresu terytorialnego prowadzonej działalności, kwot i terminu pobieranych przedpłat oraz sytuacji finansowej.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Dokumenty do pobrania


 Zapraszamy do współpracy: gwarancje.turystyczne@tueuropa.pl
ZARZĄDZAJ SWOIMI PRODUKTAMI ONLINE 24/7 Załóż bezpłatne konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa Rejestracja
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017