Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

09.06.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku" zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VI okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku” zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VI okresie subskrypcji wynosi 2,3376%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
18.05.2015
Likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa KBC Beta (KBC SFIO)
W związku ze zmianą Statutu fundusz inwestycyjnego KBC Beta SFIO z dniem 1 czerwca 2015 r., tj. funduszu, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa KBC Beta (KBC SFIO), zmianie ulegnie nazwa oraz polityka inwestycyjna KBC Beta SFIO.Więcej
13.05.2015
Likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa Allianz Akcji Plus (Allianz FIO)
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że do 31 maja 2015 roku planowana jest likwidacja Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Europa Allianz Akcji Plus (Allianz FIO).Więcej
13.05.2015
Zmiana nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 01.04.2015 r. UFK Europa AXA Cyklu Koniunkturalnego (AXA FIO) zmienił nazwę na: UFK Europa AXA Subfundusz Makro Alokacji (AXA FIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy subfunduszu wydzielonego w ramach AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: AXA Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego na: AXA Subfundusz Makro Alokacji.

Strategia inwestycyjna UFK Europa AXA Subfundusz Makro Alokacji (AXA FIO) jest tożsama z polityką inwestycyjną subfunduszu AXA Subfundusz Makro Alokacji.

Szczegółowe informacje o AXA Subfundusz Makro Alokacji, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty a także karta subfunduszu oraz kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu.

Zmiana nazwy UFK nie powoduje zmiany treści indywidualnych Umów Ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU w ramach których przedmiotowy UFK był oferowany.

W razie pytań prosimy o kontakt.
NOTOWANIA

więcej notowań