Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

30.09.2016
Informacja o zakończeniu okresu ubezpieczenia na życie i dożycie „Sześciu Wspaniałych"
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że dnia 27 września 2016 r. zakończył się okres ubezpieczenia na życie i dożycie „Sześciu Wspaniałych” przygotowanego we współpracy z Euro Bankiem S.A.Więcej
29.09.2016
Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej Franklin European Dividend Fund, subfunduszu Franklin Templeton Investment Funds

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 10.10.2016 r. zmianie ulega polityka inwestycyjna funduszu Franklin European Dividend Fund, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa UFK Europa Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged). Polityka inwestycyjna funduszu zmienia się w ten sposób, że zarządzający inwestycjami zyska możliwość inwestowania w finansowe instrumenty pochodne dla celów zabezpieczających, dla celów efektywnego zarządzania portfelem i/lub dla celów inwestycyjnych. Takie finansowe instrumenty pochodne mogą być przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych lub na rynku pozagiełdowym i mogą obejmować między innymi kontrakty terminowe forward, krzyżowe kontrakty terminowe forward i kontrakty terminowe futures, opcje na takie kontrakty, walory powiązane z akcjami, a także opcje.

Więcej
04.08.2016
Informacja o zmianie nazwy UFK Europa Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że w związku z powziętą przez Towarzystwo informacją o zmianie polityki inwestycyjnej i nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa UFK Europa Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, z dniem 05.08.2016 r. UFK Europa Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych zmienia nazwę na: UFK Europa Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych.

Więcej
09.06.2016
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg dla spółki SUNEDISION INC, obowiązuje od 22.04.2016 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg, który został wskazany w: Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku” (kod: 2014_BOSNCEZ_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku II” (kod: 2014_BOSNCEZII_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku III” (kod: 2014_BOSNCEZIII_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku IV” (kod: 2014_BOSNCEZIV_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku V” (kod: 2014_BOSNCEZV_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku VI” (kod: 2014_BOSNCEZVI_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku VII” (kod: 2014_BOSNCEZVII_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku VIII” (kod: 2014_BOSNCEZVIII_03_v.01), z: SUNE US Equity na: SUNEQ US Equity.

W razie pytań prosimy o kontakt.