Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

16.08.2012
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg Strategii CREDIT SUISSE GERMANY INDEX 9% VOLATILITY TARGET, o której mowa w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND LE/2012/02, obowiązuje od 16.08.2012 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND LE/2012/02 dla Strategii CREDIT SUISSE GERMANY INDEX 9% VOLATILITY TARGET zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg
z: CSEAGR9V INDEX na: CSEVGRV9 INDEX.

W razie pytań prosimy o kontakt.

13.08.2012
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg Strategii CREDIT SUISSE GERMANY INDEX 9% VOLATILITY TARGET, o której mowa w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND LE/2012/01, obowiązuje od 13.08.2012 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND LE/2012/01 dla Strategii CREDIT SUISSE GERMANY INDEX 9% VOLATILITY TARGET zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg
z: CSGERV09 INDEX na: CSEVGRV9 INDEX.

W razie pytań prosimy o kontakt.
03.08.2012
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg spółki KRAFT FOODS INC CL A, o której mowa w Regulaminach:

- Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NSD/2011/01,
- Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NSD/2011/02,
- Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NSD/2011/03,
- Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NSD/2011/04,
- Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NSD/2011/05,
- Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NSD/2011/06,
- Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NSD/2011/07,
- Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NSD/2011/08,
- Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA FUND NSD/2011/09,
obowiązuje od 03.08.2012 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż w Regulaminach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych wymienionych powyżej dla Spółki KRAFT FOODS INC CL A zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg z: KFT UN EQUITY na: KFT UQ EQUITY.

W razie pytań prosimy o kontakt.

22.12.2011
Informacja o zmianie Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego GOLD TRACKER – obowiązuje od 22.12.2011

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA uprzejmie informuje, iż od dnia 22.12.2011 obowiązuje zmieniony Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego GOLD TRACKER (kod: 2011_UGT1_01_v.02). Zmieniony Regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA 11/12/11 z dnia 22.11.2011.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym brzmieniem Regulaminu:

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego GOLD TRACKER_2011_12_22.pdf

W razie pytań prosimy o kontakt.