Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

16.04.2014
Informacja o utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy KapitałowychWięcej
14.01.2014
Informacja o zmianie nazwy i kodu w serwisie Bloomberg spółki wchodzącej w skład wykazu spółek w ubezpieczeniu na życie i dożycie „Silna Piątka", obowiązuje od 14.01.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległa nazwa i kod w serwisie Bloomberg jednej ze spółek wchodzących w skład wykazu spółek, których notowania cen akcji są podstawą do przyznawania i ustalania wysokości premii dla Ubezpieczonego w ubezpieczeniu na życie i dożycie „Silna Piątka”. Spółka Telekomunikacja Polska S.A. (kod w serwisie Bloomberg: TPS PW Equity) wchodząca w skład wykazu spółek zmieniła nazwę na Orange Polska S.A. (kod w serwisie Bloomberg: OPL PW Equity). Zmiana dotyczy wszystkich Okresów Subskrypcji, tj.: 1 Okresu Subskrypcji: od 15.10.2012 r do 26.10.2012 r. oraz 2 Okresu Subskrypcji: od 12.11.2012 r do 30.11.2012 r. Zmianie uległa wyłącznie nazwa spółki oraz kod w serwisie Bloomberg. Powyższa zmiana nie ma wpływu na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego należnego na podstawie Umowy. 

W razie pytań prosimy o kontakt.
09.01.2014
Zmiana nazwy z: UFK Europa UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO) na: UFK Europa UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż UFK Europa UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO) zmienił nazwę na: UFK Europa UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO) na: UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO).

W razie pytań prosimy o kontakt.

09.01.2014
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg dla spółki Baker Hughes INC, obowiązuje od 09.01.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg z: BHI US Equity na: BHI UN Equity, który został wskazany w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (kod: 2013_RBPP_02_v.01) „Potęga Paliw”. Aktualny kod Bloomberg zostanie podany w Certyfikacie przekazanym Ubezpieczonemu. 

W razie pytań prosimy o {cms_selflink page='233' target='_blank' title='kontakt' text='kontakt'}.
NOTOWANIA

więcej notowań