Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

KOMUNIKATY DLA AKCJONARIUSZY TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.


14.04.2020 Informacja o przedłożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu wzmianki w KRS

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o przedłożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych i zamieszczeniu w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu następujących dokumentów:

Więcej

06.04.2020 Informacja o zmianie Zarządu TU na Życie Europa S.A.

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem następującym po dniu odbycia tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TU na Życie Europa S.A zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2019, tj. z dniem 4 kwietnia 2020 r., do składu Zarządu VII kadencji TU na Życie Europa S.A. na okres wspólnej kadencji powołany został nowy członek Zarządu Pan Artur Chądzyński, któremu powierzona została funkcja Wiceprezesa Zarządu.

Więcej

18.03.2020 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

 

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092396, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 i art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na dzień 3 kwietnia 2020 r. na godzinę 12.00.  Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu.

Więcej
1