Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

04.04.2022
Informacja o zmianie nazwy i strategii inwestycyjnej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, iż 01.04.2022 r. zmianie uległy nazwy oraz strategie inwestycyjne niektórych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych w ramach wskazanych umów ubezpieczenia. 

Więcej
23.03.2022
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Informujemy o planowanym zaprzestaniu oferowania UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) (dalej: UFK), którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO).

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanego UFK to 01.04.2022 r.

Więcej
07.03.2022
Informacja o likwidacji UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy)

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 01.03.2022 r. został zlikwidowany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) (dalej: UFK), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy).

Więcej
01.03.2022
Informacja o planowej likwidacji UFK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31.03.2022 r. zostaną zlikwidowane niżej wymienione ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

Więcej