Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

25.07.2014
Informacja o zmianie nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 25.07.2014 r.:

  • UFK Europa PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy) zmienił nazwę na: UFK Europa PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy) na: PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy);
  • UFK Europa Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) zmienił nazwę na: UFK Europa MetLife Pieniężny (Krajowy FIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) na: MetLife Pieniężny (Krajowy FIO);
  • UFK Europa Amplico Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) zmienił nazwę na: UFK Europa MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Amplico Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) na: MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO).

W razie pytań prosimy o kontakt.
11.06.2014
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w I okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w I okresie subskrypcji wynosi 1,5473%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
10.06.2014
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg funduszu Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund wchodzącego w skład koszyka funduszy w ubezpieczeniu na życie i dożycie „db Elita Funduszy VII", obowiązuje od 30.05.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż w związku z fuzją funduszy zmianie uległ kod funduszu Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund w serwisie Bloomberg z OMGARIE ID Equity na OMEIEHA ID Equity. Fundusz wchodzi w skład koszyka funduszy, których notowania są podstawą do przyznawania i ustalania wysokości premii dla Ubezpieczonego w ubezpieczeniu na życie i dożycie „db Elita Funduszy VII”. Zmiana dotyczy wszystkich Okresów Subskrypcji, tj.: 1 Okresu Subskrypcji: od 04.09.2013 r. do 24.09.2013 r. oraz 2 Okresu Subskrypcji: od 01.10.2013 r. do 25.10.2013 r. Powyższa zmiana nie wpłynęła na politykę inwestycyjną funduszu i nie ma wpływu potencjalną premię wynikającą z inwestycji oraz na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego należnego na podstawie Umowy.

W razie pytań prosimy o kontakt.
21.05.2014
Informacja o utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy KapitałowychWięcej