Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

18.07.2017
Informacja o zmianie nazwy UFK Europa Skarbiec – SMARTFIZ
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że uległa zmianie nazwa następującego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oferowanego w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select” oraz w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II”.Więcej
18.07.2017
Informacja o zawieszeniu nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ze względu na zwołanie zgromadzenia uczestników funduszu Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) w dniach 27.07.2017 r i 28.07.2017 r. nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu będzie zawieszone.Więcej
27.06.2017
Informacja o zmianie nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że uległa zmianie nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A.

W związku z tym zmianie ulegają nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, oferowanych w ramach następujących umów:

1) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Dobry Start Juniora”;
2) Umowy Ubezpieczenia Posagowego „Europejska Przyszłość”;
3) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start”;
4) Umowy Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel”;
5) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.

Więcej
02.06.2017
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:
- UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu II (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);
- UFK Europa Skarbiec – Multiasset II (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec – Multiasset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).


Więcej