Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

25.02.2016
Informacja o zmianie nazwy i kodu w serwisie Bloomberg spółki wchodzącej w skład koszyka spółek w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy"
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległa nazwa i kod w serwisie Bloomberg jednej ze spółek wchodzących w skład koszyka spółek, których notowania cen akcji są podstawą do przyznawania i ustalania wysokości premii dla Ubezpieczającego w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy” (kod: 2014_ELE_01_v.01) (dalej: OWU), zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 03/09/14 z dnia 18.09.2014 r.Więcej
08.12.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej

Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku" zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VIII okresie subskrypcji.

 

Więcej
30.10.2015
Informacja o planowanym utworzeniu nowego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego:

- UFK Europa InWarren (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne InWarren Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).Więcej
21.10.2015
Zmiana nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 21.10.2015 r. zmianie uległy nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

- UFK Europa Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO) na UFK Europa Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO);

- z UFK Europa Ipopema Agresywny (IPOPEMA SFIO) na UFK Europa Ipopema Akcji (IPOPEMA SFIO);

- z UFK Europa Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN);

- z UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) na UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Acc) Hedged (PLN);

Więcej