Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

02.10.2014
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w III okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w III okresie subskrypcji wynosi 1,5686%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
07.08.2014
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w II okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w II okresie subskrypcji wynosi 1,4406%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
29.07.2014
Informacja o zmianie nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 29.07.2014 r.:

UFK Europa Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) zmienił nazwę na: UFK Europa MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) na: MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO).

W razie pytań prosimy o kontakt.
25.07.2014
Informacja o zmianie nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 25.07.2014 r.:

  • UFK Europa PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy) zmienił nazwę na: UFK Europa PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy) na: PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy);
  • UFK Europa Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) zmienił nazwę na: UFK Europa MetLife Pieniężny (Krajowy FIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) na: MetLife Pieniężny (Krajowy FIO);
  • UFK Europa Amplico Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) zmienił nazwę na: UFK Europa MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Amplico Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) na: MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO).

W razie pytań prosimy o kontakt.
NOTOWANIA

więcej notowań