Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

07.08.2014
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w II okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w II okresie subskrypcji wynosi 1,4406%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
29.07.2014
Informacja o zmianie nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 29.07.2014 r.:

UFK Europa Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) zmienił nazwę na: UFK Europa MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) na: MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO).

W razie pytań prosimy o kontakt.
25.07.2014
Informacja o zmianie nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 25.07.2014 r.:

  • UFK Europa PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy) zmienił nazwę na: UFK Europa PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy) na: PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy);
  • UFK Europa Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) zmienił nazwę na: UFK Europa MetLife Pieniężny (Krajowy FIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) na: MetLife Pieniężny (Krajowy FIO);
  • UFK Europa Amplico Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) zmienił nazwę na: UFK Europa MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Amplico Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) na: MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO).

W razie pytań prosimy o kontakt.
11.06.2014
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w I okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w I okresie subskrypcji wynosi 1,5473%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
NOTOWANIA

więcej notowań