Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

29.11.2017
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Więcej
29.11.2017
Informacja o planowanym utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:


Inwestycyjne IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);

UFK Europa Allianz Kumulacyjny Income and Growth (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Kumulacyjny Income and Growth Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego);


Więcej
29.11.2017
Informacja o przejęciu zarządzania funduszem Raiffeisen SFIO Parasolowy

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 1 grudnia 2017 r. nastąpi przejęcie zarządzania funduszem Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy przez Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Więcej
17.08.2017
Informacja o zmianie nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK Europa Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż zmianie uległa nazwa następującego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Więcej
NOTOWANIA

więcej notowań