Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

24.09.2019
Informacja o ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym EUROPA FUND InSecura Plus/01

Informujemy, że z uwagi na decyzję KNF o cofnięciu Saturn TFI S.A. (dalej TFI) zezwolenia na wykonywanie działalności przez TFI, funduszem inwestycyjnym InSecura Plus FIZ (dalej: FIZ), którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego EUROPA FUND InSecura Plus/01 (dalej: UFK), obecnie zarządza depozytariusz FIZ, którym jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

Więcej
24.06.2019
Informacja o zmianie nazwy UFK

Informujemy, iż zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

1) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie „DUO INVEST”:

Więcej
23.04.2019
Informacja o likwidacji UFK Noble Ideal Fund

Informujemy, że z dniem 18 kwietnia 2019 r. z przyczyn od nas niezależnych został zlikwidowany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Noble Ideal Fund.

UFK oferowany był w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Idealny Fundusz” oraz „Idealny Fundusz Plus”.

Więcej
20.03.2019
Informacja o planowanej likwidacji UFK

Informujemy o planowanej likwidacji UFK:

1) UFK Europa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji;

2) UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji.

Więcej