Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

18.07.2017
Informacja o zmianie polityki inwestycyjnej UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu oraz UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu II
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 06.07.2017 r. zmianie uległa polityka inwestycyjna Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu oraz UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu II. Polityka inwestycyjna Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ zmieniła się w ten sposób, że fundusz nie będzie mógł lokować swoich aktywów w wierzytelności.Więcej
18.07.2017
Informacja o zmianie nazwy UFK Europa Skarbiec – SMARTFIZ
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że uległa zmianie nazwa następującego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oferowanego w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select” oraz w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II”.Więcej
18.07.2017
Informacja o zawieszeniu nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowy
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ze względu na zwołanie zgromadzenia uczestników funduszu Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) w dniach 27.07.2017 r i 28.07.2017 r. nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu będzie zawieszone.Więcej
27.06.2017
Informacja o zmianie nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że uległa zmianie nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A.

W związku z tym zmianie ulegają nazwy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, oferowanych w ramach następujących umów:

1) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Dobry Start Juniora”;
2) Umowy Ubezpieczenia Posagowego „Europejska Przyszłość”;
3) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start”;
4) Umowy Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel”;
5) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.

Więcej