Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

ico 3 firma BANKI

Wyspecjalizowany zespół ekspertów tworzy innowacyjne produkty, które zapewniają klientom realną ochronę w wielu obszarach życia. Naszą siłę stanowi kompleksowa oferta i szybkość wdrożenia, połączona z szeroką dostępnością w tysiącach placówek w Polsce. Nasze portfolio koncentruje się na produktach z segmentu bancassurance, dołączanych do kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, kart bankowych i kredytowych oraz lokat bankowych. W naszej ofercie znajdują się:

  • ubezpieczenia finansowe
  • ubezpieczenia majątkowe
  • ubezpieczenia osobowe
  • ubezpieczenia na życie
  • ubezpieczenia dla sektora MSP
  • gwarancje i eurogwarancje
FIRMY LEASINGOWE

Od lat oferujemy naszym klientom ubezpieczenia GAP, czyli zabezpieczenie w przypadku powstania straty finansowej w związku ze szkodą całkowitą w pojeździe. Ubezpieczenie działa w przypadku kradzieży lub całkowitej szkody auta, w wyniku której koszt naprawy przekracza aktualną wartość samochodu. Ubezpieczenie GAP stanowi doskonałe uzupełnienie polisy AC. Ubezpieczenie oferowane jest klientom, którzy korzystają z usług firm leasingowych.

Ubezpieczenie mienia w leasingu

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością naszego klienta i jest przekazane w posiadanie i użytkowanie korzystającemu na podstawie zawartej z nim umowy leasingu.

 • Dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Do rachunków bieżących firm
 • Do leasingu
ubezpieczenia dla biur podróży UBEZPIECZENIA DLA BIUR PODRÓŻY
 • Ubezpieczenia podróżne więcej
  W zakresie ubezpieczeń podróżnych na podstawie umów agencyjnych oraz generalnych umów ubezpieczenia współpracujemy z ponad 1.500 biurami podróży, m.in. Rainbow Tours, Grecos Holiday, Logos Travel.

  Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Atrakcyjny system prowizyjny
  • Kompleksowy system szkoleń
  • Systematyczne konkursy sprzedażowe z wartościowymi nagrodami
  • Bezpieczne i korzystne cenowo produkty ubezpieczeń podróżnych
  • Kompleksowa oferta ubezpieczeń podróżnych
  • Sprawna i szybka likwidacja szkód
  • Marketingowe wsparcie sprzedaży
  • Proste systemy sprzedaży ubezpieczeń: Voyager, Euroticket
  • Przystępny system rozliczeń

  NIEZBĘDNIK BIURA PODRÓŻY
 • Gwarancje turystyczne więcej

   

  Gwarancja turystyczna zapewni Twojej firmie wymagane przez prawo zabezpieczenie dla podróżnych na wypadek Twojej niewypłacalności.

   

  Jest przeznaczona dla: organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

   

  Działa w sytuacji gdy: ogłosisz swoją niewypłacalność. Gwarantujemy wtedy:

  - zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej przez podróżnych lub kosztów powrotu podróżnych do kraju

  - zwrot opłat wniesionych przez podróżnych na imprezę turystyczną lub usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych

  -zwrot części wpłat wniesionych przez podróżnych na imprezę turystyczną lub usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych.

   

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję ubezpieczeniową wystawioną na rzecz marszałka województwa, która jest zgodna z ustawowym wzorem.

   

  Należymy do czołówki ubezpieczycieli na rynku turystycznym wg wartości udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych dla touroperatorów.

  Udzieliliśmy gwarancji wiodącym touroperatorom na polskim rynku, m.in. Rainbow Tours oraz Grecos Holiday.

  Ofertę gwarancji ubezpieczeniowej przygotowujemy indywidualnie na podstawie złożonego wniosku.


  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

   

  Dokumenty do pobrania

  I. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i potrzebna jest Ci gwarancja ubezpieczeniowa do 7.500 EUR na terytorium RP lub krajów mających lądową granicę z RP, pobierz i wypełnij poniższe dokumenty:

   

  II. Jeśli prowadzisz działalność inną niż wymieniona w pkt. I, pobierz i wypełnij poniższe dokumenty:


 Zapraszamy do współpracy: gwarancje.turystyczne@tueuropa.pl
 GWARANCJE
 • Eurogwarancje więcej
  Gwarancje należytego wykonania umowy o dofinansowanie ze środków UE
  Zapewnią Twojej firmie wymagane zabezpieczenie, warunkujące uzyskanie dofinansowania ze środków UE.

  Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców, którym przyznano dofinansowanie ze środków UE.

  Działa w sytuacji, gdy: potrzebne jest zabezpieczenie wymagane przez instytucje finansujące.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję warunkującą uzyskanie dofinansowania w przypadkach, w których jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 • Gwarancje kontraktowe więcej
  Gwarancje należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek
  Umożliwią Twojej firmie zawarcie umowy i otrzymywanie pełnej zapłaty bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet kaucji.

  Jest przeznaczona dla: przedsiębiorców realizujących kontrakty, jako wykonawcy lub podwykonawcy.

  Działa w sytuacji, gdy: wymagane jest złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania zlecenia (projektu) oraz zabezpieczenie należytego usuwania wad i usterek po zrealizowaniu umowy.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję warunkującą zawarcie umowy, zwiększającą Twoją wiarygodność wobec inwestora, a także umożliwiającą otrzymywanie pełnej zapłaty bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet kaucji.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Gwarancje usunięcia wad i usterek (UWIU)
  Umożliwią Twojej firmie odzyskanie kaucji zatrzymanych przez inwestora na zabezpieczenie jego roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

  Jest przeznaczona dla: przedsiębiorców realizujących kontrakty, jako wykonawcy lub podwykonawców.

  Działa w sytuacji, gdy: potrzebne jest zabezpieczenie należytego usuwania wad i usterek po zrealizowaniu umowy.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję umożliwiającą zwrot kaucji zatrzymanej przez inwestora na zabezpieczenie jego roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Gwarancje zwrotu zaliczki
  Zapewnią Twojej firmie możliwość uzyskania od inwestora zaliczki, stanowiącej źródło finansowania alternatywne dla kredytu lub własnych środków, w sytuacji, gdy wymagane będzie zabezpieczenie prawidłowego rozliczenia otrzymanej kwoty.

  Jest przeznaczona dla: przedsiębiorców realizujących kontrakty, jako wykonawcy, albo dla dostawców otrzymujących zapłatę w formie zaliczki.

  Działa w sytuacji, gdy: potrzebne jest zabezpieczenie prawidłowego rozliczenia otrzymanej od inwestora zaliczki.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję warunkującą otrzymanie od inwestora zaliczki stanowiącej źródło finansowania alternatywne dla kredytu lub własnych środków.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Gwarancje należytego wykonania umowy
  Zapewnią Twojej firmie wymagane zabezpieczenie prawidłowego wykonania zlecenia, warunkujące zawarcie umowy, zwiększając jednocześnie Twoją wiarygodność wobec inwestora.

  Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców realizujących kontrakty, jako wykonawcy lub podwykonawcy.

  Działa w sytuacji gdy: wymagane jest złożenie zabezpieczenie prawidłowego wykonania zlecenia (projektu).

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję warunkującą zawarcie umowy, zwiększającą Twoją wiarygodność wobec inwestora.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Gwarancje wadialne
  Zapewnią Twojej firmie możliwość brania udziału w wielu przetargach jednocześnie, bez konieczności angażowania własnych środków.

  Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców biorących udział w przetargach na wykonanie prac lub realizację dostaw, w których wymagana jest wpłata wadium.

  Działa w sytuacji, gdy: wymagane jest wniesienie wadium w przetargach.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję umożliwiającą udział w wielu przetargach (możliwość uzyskania kilku gwarancji równocześnie) bez angażowania własnych środków pieniężnych, co zwiększa prawdopodobieństwo zawarcia umowy.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 • Gwarancje zapłaty długu celnego więcej
  Zapewnią Twojej firmie wymagane zabezpieczenie zapłaty cła pozwalające na dokonywanie obrotu towarowego z zagranicą bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych.
  Gwarancja zapłaty długu celnego
  Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców prowadzących obrót towarowy z zagranicą.

  Działa w sytuacji gdy: wymagane jest złożenie zabezpieczenia zapłaty cła lub innych obciążeń publicznoprawnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą.

  Co od nas otrzymujesz: gwarancję pozwalającą na dokonywanie obrotu towarowego bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych. Umożliwia odroczenie zapłaty cła i podatków granicznych, przywóz do Polski towarów na czas określony (np. do przerobu), złożenie towarów w składzie celnym, dokonanie odpraw celnych w głębi kraju, a nie na granicy.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 • Limit gwarancyjny więcej
  Zapewni Twojej firmie kompleksowy pakiet gwarancji, możliwych do uzyskania w szybki sposób przy uproszczonej procedurze.
  Limit gwarancyjny
  Jest przeznaczone dla: przedsiębiorców biorących udział w przetargach oraz będących wykonawcami i podwykonawcami kontraktów.

  Działa w sytuacji gdy: potrzebujesz skorzystać z jednej z następujących gwarancji:

  • Wadialnej,
  • Należytego wykonania kontraktu,
  • Usunięcia wad i usterek,
  • Należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek,
  • Zwrotu zaliczki.

  Co od nas otrzymujesz: Możliwość korzystania z uproszczonej formy procedur wystawiania gwarancji. Pozwala to na szybki dostęp do gwarancji w ramach wcześniej ustalonego limitu, bez konieczności każdorazowego dokonywania analizy ekonomicznej przez TU Europa.

  Przedstawiony opis prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

 Zapraszamy do współpracy: gwarancje@tueuropa.pl

 affinity AFFINITY

Jesteśmy tam, gdzie są nasi klienci. We współpracy z partnerami z różnych branż oferujemy nasze, często niszowe, produkty w sposób kontekstowy, z użyciem najnowszych osiągnięć w marketingu (np. real-time-marketing). Ubezpieczamy m.in.:

- klientów, którzy zakupili polisę przez kanał call center,

- sprzęt RTV/AGD zakupiony jako fabrycznie nowy w sklepie u naszego partnera. Sprzęt może być ubezpieczony np. w zakresie awarii, przypadkowego uszkodzenia, kradzieży,

- psa i kota, gdzie zakresem obejmujemy m.in. życie i zdrowie czworonoga, OC za szkody powstałe przez zwierzę czy kradzież lub rabunek zwierzęcia. Ubezpieczenie możesz dołączyć do swojego portfolio lub zaoferować pracownikom jako benefit.

- nowo zakupiony telefon, dystrybuowany przez telekom.