Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

STRUKTURA I AKCJONARIAT

Schemat Europy Ubezpieczenia  

 

Schemat Europy Ubezpieczenia

 

  


talanx

Talanx to czołowa europejska grupa ubezpieczeniowa z przychodami ze składek w wysokości 53,4 mld euro (2022 r.). Grupa, z siedzibą w Hanowerze w Niemczech, działa w ponad 175 krajach i zatrudnia około 24 000 pracowników na całym świecie. Talanx jest podmiotem multibrandowym, który dostarcza rozwiązania dla branży ubezpieczeniowej oraz finansowej. Agencje ratingowe przyznały Grupie Talanx Primary Insurance ratingi siły finansowej A+ ("strong" / Standard & Poor's) i A+ ("superior", A.M. Best). Talanx AG jest notowany na giełdzie we Frankfurcie oraz na giełdzie w Hanowerze. 

 Logo HDI

HDI International AG, odpowiedzialny za międzynarodowy biznes detaliczny i MŚP w ramach Grupy Talanx, jest reprezentowany na polskim rynku przez Europę Ubezpieczenia od 2012 roku.

 

yasuda

Meiji Yasuda to jedna z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Japonii z siedzibą w Tokio, która powstała w 2004 r. w wyniku fuzji Meiji Life Insurance Company (następcy Meiji Life Insurance Limited Company założonej w 1881 r.) i Yasuda Mutual Life Insurance Company (następcy Kyosai Gohyakumei-Sha założonej w 1880 r.). Jest obecna w 4 krajach na świecie. Za rok 2022 r. osiągnęła przypis składki w wysokości 25 mld euro. Posiada ocenę ratingową Standard&Poor’s: A+. Zgodnie ze swoją filozofią zarządzania „Spokój ducha, na zawsze” Meiji Yasuda dąży do realizacji swojej długoterminowej korporacyjnej wizji: „Szanowana firma ubezpieczeniowa, która przede wszystkim dba o ludzi”. Od 2010 r. Meiji Yasuda jest związana z Talanx porozumieniem o strategicznym partnerstwie.


Władze


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.
Zarząd

 • Artur Maliszewski Prezes Zarządu
  Prezes Zarządu od czerwca 2022 r. Posiada 28 lat doświadczenia w branży finansowej, z czego 18 lat na stanowiskach członków zarządu. Swoją karierę rozpoczął w 1992 r. w Raiffeisen Bank Polska, powołany do zarządu banku w 2001 r., gdzie odpowiadał za obszar Klienta Biznesowego, a później Bankowości Detalicznej. W 2008 roku dołączył do tworzącego się Alior Banku, gdzie od 2009 jako wiceprezes rozwijał działalność instytucji w segmencie korporacyjnym i SME. W latach 2014-2017 pełnił funkcję prezesa w Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne. W 2017 roku objął stanowisko prezesa zarządu w spółkach ubezpieczeniowych Grupy AXA w Polsce. Jest absolwentem WSH w Warszawie oraz kursów „executive” Darden School of Business,  Uniwersytet Wirginii oraz Harvard Business School.
 • Marat Nevretdinov I Wiceprezes Zarządu
  Marat NevretdinovWiceprezes Zarządu od 2013 r., a od marca 2023 r. I Wiceprezes Zarządu. Od czerwca 2022 r. pełni funkcję COO International Partnerships, podmiotu z grupy Talanx, tym samym odpowiedzialny jest za rozwój nowego biznesu międzynarodowego. W branży finansowej obecny od 2004 r., kiedy rozpoczął pracę w strukturach Fiat Bank Polska S.A., jako członek zarządu, odpowiadał tam za sprzedaż i marketing. W latach 2007-2008 był prezesem Fidis Leasing Polska Sp. z o.o., a następnie do roku 2013 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego spółki Genworth Financial w Polsce, która specjalizuje się w ubezpieczeniach płatności oraz ubezpieczeniach hipotecznych. Jest absolwentem MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych) oraz studiów European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
 • Artur Chądzyński Wiceprezes Zarządu
  Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu Europa UbezpieczeniaWiceprezes Zarządu od kwietnia 2020 r. odpowiedzialny za obszar finansów. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w roli doradcy, audytora i zarządzającego procesami sprawozdawczymi. Wcześniej pracował m.in. w EY i KPMG, gdzie doradzał i przeprowadzał badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z branży finansowej, w tym większości dużych towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Uczestniczył także w najważniejszych konferencjach branżowych i szkoleniach jako ekspert w zakresie finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeniowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją w rachunkowości. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta i jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11541.
 • Grzegorz Pawlicki Członek Zarządu
  Grzegorz PawlickiCzłonek Zarządu od marca 2022. Odpowiedzialny za Departament Obsługi Klientów i Operacji oraz IT. Posiada 25 lat doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem projektów rozwojowych zarówno w Polsce jak i za granicą w sektorach telekomunikacji, finansów i IT. Przed dołączeniem do Europa Ubezpieczenia pełnił funkcję Dyrektora w PKO Bank Polski, odpowiadając za wdrożenie procesu innowacji oraz za współpracę ze środowiskiem start-up’ów. Laureat wielu wyróżnień i nagród w tym Innowatora Roku 2019 oraz medalu za zasługi dla polskiej bankowości.
 • Krzysztof Morawski Członek Zarządu
  Krzysztof MorawskiCzłonek Zarządu od marca 2022. Odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój biznesu. Posiada 20-letnie doświadczenie menadżerskie w branży finansowej, specjalizując się w rozwoju i sprzedaży za pośrednictwem kanałów: bancassurance, affinity i direct marketing. Przed dołączeniem do Europy zajmował się rozwojem biznesu w Prudential. Wcześniej związany również z Metlife i bankiem Credit Agricole. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rada nadzorcza

 • dr Wilm Langenbach Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Dr Wilm Langenbach od grudnia 2020 r. objął stanowisko Członka Zarządu Talanx AG i Prezesa Zarządu HDI International AG. Jest menadżerem z dużym międzynarodowym doświadczeniem. Jego 25-letnia kariera, z której ponad 20 lat spędził w branży ubezpieczeniowej, zawsze miała wymiar międzynarodowy. Swobodnie porozumiewa się w kilku językach: niemieckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Studiował administrację biznesową w Niemczech, USA i Francji, uzyskał stopień doktora w WHU w Koblencji i pracował w McKinsey & Co., Inc. Pracując dla międzynarodowych grup ubezpieczeniowych zajmował się zarówno firmami wchodzącymi na rynek, jak również pracował dla ubezpieczycieli o średnim zasięgu. Ostatnie pięć lat rozwijał międzynarodowe rynki AXA w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej jako CEO AXA Mediterranean Holding i CFO AXA International and New Markets.

 • Christian Sebastian Müller Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Pan Christian Sebastian Müller ukończył matematykę na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. w Allianz AG. Od 2004 roku pełnił funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego nadzorującego region Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Allianz SE. W 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego OJSC IC Allianz w Moskwie.
  W 2015 r. dołączył do Talanx International AG jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, relacje inwestorskie oraz audyt wewnętrzny.
  Od stycznia 2018 roku, jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i Turcji nadzoruje obszar fuzji i przejęć i działalność ubezpieczeniową spółek.
 • Yoshiyuki Nagato Sekretarz Rady Nadzorczej

  Pan Yoshiyuki Nagato ukończył Uniwersytet Waseda w Tokio, uzyskując tytuł magistra administracji biznesowej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Meiji Life Insurance Company.

  W latach 1995-1997 pracował w regionalnym oddziale sprzedaży jako asystent menedżera. W latach 1997-2003 pracował głównie w Departamencie Obsługi Polis i był zaangażowany w proces fuzji Meiji Life i Yasuda Life w zakresie integracji obsługi klienta. Od 2014 do 2021 roku był odpowiedzialny m.in. za strategię marketingową i rozwój nowych produktów. W latach 2012-2013 był przydzielony jako stażysta do Pacific Guardian Life w USA, spółki zależnej Meiji Yasuda, zajmował się tam badaniem amerykańskiego rynku ubezpieczeń na życie i poszukiwał nowych możliwości inwestycyjnych. W latach 2013-2016, jako szef Działu Biznesu Międzynarodowego w Meiji Yasuda, kontynuował badania amerykańskiego rynku ubezpieczeń na życie i rozpoczął negocjacje ze StanCorp Financial Group, po czym pomyślnie zamknął transakcję.

  W latach 2016-2020 w StanCorp Financial Group zajmował się integracją po fuzji. Od 2020 do 2022 kierował działem Planowania Biznesu Międzynarodowego Meiji Yasuda oraz pełnił rolę dyrektora w spółkach: Meiji Yasuda America Inc, Meiji Yasuda Europe Ltd., Meiji Yasuda Asia Pacific Pte. Ltd.. Do jego obowiązków należało opracowywanie strategii działalności międzynarodowej, poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych, usprawnianie zarządzania grupą oraz rozwój międzynarodowych zasobów ludzkich.

 • Oliver Schmid Członek Rady Nadzorczej

  Pan Oliver Schmid jest absolwentem studiów ekonomicznych w Manheim- stopień handlowiec dyplomowany.

  Karierę zawodową rozpoczął w Cologne Re, gdzie w latach 1992 - 1998 zajmował się rachunkowością oraz controlingiem. Od 1992 do 2004 r. pełnił funkcję Szefa Grupy Controllingu w Cologne Re, zaś w okresie 1998 - 2004 Szefa Grupy Controllingu i Głównego Urzędnika ds. Zarządzania Ryzykiem w spółce Talanx AG.

  Od grudnia 2010 r. Oliver Schmid jest Członkiem Rady Wykonawczej i Głównym Dyrektorem Finansowym w spółce Talanx International AG.

 • Michael Schmidt-Rosin Członek Rady Nadzorczej

  Pan Michael Schmidt-Rosin ukończył ekonomię biznesu na Berufsakademie w Mannheim. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w KPMG.
  W latach 2000-2007 pracował jako Dyrektor odpowiedzialny kolejno, za rachunkowość i kontroling w firmie CIV Versicherung und PB Versicherung. Od 2007 do 2010 roku nadzorował obszar kontrolingu w  HDI-Gerling Lebensversicherung AG. Od 2011 do końca 2017 roku pełnił tę samą funkcję w spółce Talanx International AG.
  Od stycznia 2018 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego jest odpowiedzialny za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, inwestycje, relacje inwestorskie, audyt wewnętrzny oraz wsparcie procesów przejęć i fuzji. 

 • Wiesław Thor Członek Rady Nadzorczej

  Pan Wiesław Thor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę w bankowości rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Rozwoju Eksportu S.A.  Z firmą (BRE Bank, później mBank) był związany przez 23 lata. W tym czasie pełnił funkcje kierownicze różnych jednostek banku, między innymi Dyrektora Zarządzającego w obszarze ryzyka. Od 2002 przez 11 lat piastował stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego właśnie za obszar ryzyka,  a w 2013 roku dołączył do Rady Nadzorczej spółki. Funkcjonowanie spółki nadzorował do marca 2017 r. W ciągu ostatnich kilku lat wchodził w skład Rad Nadzorczych Instytutu Analiz i Ratingu oraz Polskiej Platformy Kredytowej. Współpracował również z firmą Deloitte w roli Doradcy Zarządu.

 • Krzysztof Kokot Członek Rady Nadzorczej

  Pan Krzysztof Kokot uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Śląskim. W latach 1993 – 2005 pracował dla BRE Bank SA (obecny mBank), obejmując w 1997 r. stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej. Od 2005 do 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku. Przez kolejne 2 lata był ekspertem w randze doradcy Prezesa Zarządu. Od lutego 2013 do czerwca 2014 r. realizował obowiązki Wiceprezesa Zarządu w Banku Polskiej Spółdzielczości. Były członek Rad Nadzorczych spółek KREDYT LEASE, LINK 4, BRE Corporate Finance oraz BRE Leasing. Od maja 2017 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości, zajmującej się profesjonalnymi szkoleniami w dziedzinie finansów oraz edukacją finansową w zakresie cyberbezpieczeństwa dzieci, dorosłych i seniorów.

   


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA S.A.
Zarząd

 • Artur Maliszewski Prezes Zarządu
  Prezes Zarządu od czerwca 2022 r. Posiada 28 lat doświadczenia w branży finansowej, z czego 18 lat na stanowiskach członków zarządu. Swoją karierę rozpoczął w 1992 r. w Raiffeisen Bank Polska, powołany do zarządu banku w 2001 r., gdzie odpowiadał za obszar Klienta Biznesowego, a później Bankowości Detalicznej. W 2008 roku dołączył do tworzącego się Alior Banku, gdzie od 2009 jako wiceprezes rozwijał działalność instytucji w segmencie korporacyjnym i SME. W latach 2014-2017 pełnił funkcję prezesa w Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne. W 2017 roku objął stanowisko prezesa zarządu w spółkach ubezpieczeniowych Grupy AXA w Polsce. Jest absolwentem WSH w Warszawie oraz kursów „executive” Darden School of Business,  Uniwersytet Wirginii oraz Harvard Business School.
 • Marat Nevretdinov I Wiceprezes Zarządu
  Marat NevretdinovWiceprezes Zarządu od 2013 r., a od marca 2023 r. I Wiceprezes Zarządu. Od czerwca 2022 r. pełni funkcję COO International Partnerships, podmiotu z grupy Talanx, tym samym odpowiedzialny jest za rozwój nowego biznesu międzynarodowego. W branży finansowej obecny od 2004 r., kiedy rozpoczął pracę w strukturach Fiat Bank Polska S.A., jako członek zarządu, odpowiadał tam za sprzedaż i marketing. W latach 2007-2008 był prezesem Fidis Leasing Polska Sp. z o.o., a następnie do roku 2013 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego spółki Genworth Financial w Polsce, która specjalizuje się w ubezpieczeniach płatności oraz ubezpieczeniach hipotecznych. Jest absolwentem MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych) oraz studiów European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
 • Artur Chądzyński Wiceprezes Zarządu
  Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu Europa UbezpieczeniaWiceprezes Zarządu od kwietnia 2020 r. odpowiedzialny za obszar finansów. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w roli doradcy, audytora i zarządzającego procesami sprawozdawczymi. Wcześniej pracował m.in. w EY i KPMG, gdzie doradzał i przeprowadzał badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z branży finansowej, w tym większości dużych towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Uczestniczył także w najważniejszych konferencjach branżowych i szkoleniach jako ekspert w zakresie finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeniowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją w rachunkowości. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta i jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11541.
 • Grzegorz Pawlicki Członek Zarządu
  Grzegorz PawlickiCzłonek Zarządu od marca 2022. Odpowiedzialny za Departament Obsługi Klientów i Operacji oraz IT. Posiada 25 lat doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem projektów rozwojowych zarówno w Polsce jak i za granicą w sektorach telekomunikacji, finansów i IT. Przed dołączeniem do Europa Ubezpieczenia pełnił funkcję Dyrektora w PKO Bank Polski, odpowiadając za wdrożenie procesu innowacji oraz za współpracę ze środowiskiem start-up’ów. Laureat wielu wyróżnień i nagród w tym Innowatora Roku 2019 oraz medalu za zasługi dla polskiej bankowości.
 • Krzysztof Morawski Członek Zarządu
  Krzysztof MorawskiCzłonek Zarządu od marca 2022. Odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój biznesu. Posiada 20-letnie doświadczenie menadżerskie w branży finansowej, specjalizując się w rozwoju i sprzedaży za pośrednictwem kanałów: bancassurance, affinity i direct marketing. Przed dołączeniem do Europy zajmował się rozwojem biznesu w Prudential. Wcześniej związany również z Metlife i bankiem Credit Agricole. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rada nadzorcza

 • dr Wilm Langenbach Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Dr Wilm Langenbach od grudnia 2020 r. objął stanowisko Członka Zarządu Talanx AG i Prezesa Zarządu HDI International AG. Jest menadżerem z dużym międzynarodowym doświadczeniem. Jego 25-letnia kariera, z której ponad 20 lat spędził w branży ubezpieczeniowej, zawsze miała wymiar międzynarodowy. Swobodnie porozumiewa się w kilku językach: niemieckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Studiował administrację biznesową w Niemczech, USA i Francji, uzyskał stopień doktora w WHU w Koblencji i pracował w McKinsey & Co., Inc. Pracując dla międzynarodowych grup ubezpieczeniowych zajmował się zarówno firmami wchodzącymi na rynek, jak również pracował dla ubezpieczycieli o średnim zasięgu. Ostatnie pięć lat rozwijał międzynarodowe rynki AXA w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej jako CEO AXA Mediterranean Holding i CFO AXA International and New Markets.

 • Christian Sebastian Müller Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Pan Christian Sebastian Müller ukończył matematykę na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. w Allianz AG. Od 2004 roku pełnił funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego nadzorującego region Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Allianz SE. W 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego OJSC IC Allianz w Moskwie.
  W 2015 r. dołączył do Talanx International AG jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, relacje inwestorskie oraz audyt wewnętrzny.
  Od stycznia 2018 roku, jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i Turcji nadzoruje obszar fuzji i przejęć i działalność ubezpieczeniową spółek.
 • Yoshiyuki Nagato Sekretarz Rady Nadzorczej

  Pan Yoshiyuki Nagato ukończył Uniwersytet Waseda w Tokio, uzyskując tytuł magistra administracji biznesowej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Meiji Life Insurance Company.

  W latach 1995-1997 pracował w regionalnym oddziale sprzedaży jako asystent menedżera. W latach 1997-2003 pracował głównie w Departamencie Obsługi Polis i był zaangażowany w proces fuzji Meiji Life i Yasuda Life w zakresie integracji obsługi klienta. Od 2014 do 2021 roku był odpowiedzialny m.in. za strategię marketingową i rozwój nowych produktów. W latach 2012-2013 był przydzielony jako stażysta do Pacific Guardian Life w USA, spółki zależnej Meiji Yasuda, zajmował się tam badaniem amerykańskiego rynku ubezpieczeń na życie i poszukiwał nowych możliwości inwestycyjnych. W latach 2013-2016, jako szef Działu Biznesu Międzynarodowego w Meiji Yasuda, kontynuował badania amerykańskiego rynku ubezpieczeń na życie i rozpoczął negocjacje ze StanCorp Financial Group, po czym pomyślnie zamknął transakcję.

  W latach 2016-2020 w StanCorp Financial Group zajmował się integracją po fuzji. Od 2020 do 2022 kierował działem Planowania Biznesu Międzynarodowego Meiji Yasuda oraz pełnił rolę dyrektora w spółkach: Meiji Yasuda America Inc, Meiji Yasuda Europe Ltd., Meiji Yasuda Asia Pacific Pte. Ltd.. Do jego obowiązków należało opracowywanie strategii działalności międzynarodowej, poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych, usprawnianie zarządzania grupą oraz rozwój międzynarodowych zasobów ludzkich.

 • Oliver Schmid Członek Rady Nadzorczej

  Pan Oliver Schmid jest absolwentem studiów ekonomicznych w Manheim- stopień handlowiec dyplomowany.

  Karierę zawodową rozpoczął w Cologne Re, gdzie w latach 1992 - 1998 zajmował się rachunkowością oraz controlingiem. Od 1992 do 2004 r. pełnił funkcję Szefa Grupy Controllingu w Cologne Re, zaś w okresie 1998 - 2004 Szefa Grupy Controllingu i Głównego Urzędnika ds. Zarządzania Ryzykiem w spółce Talanx AG.

  Od grudnia 2010 r. Oliver Schmid jest Członkiem Rady Wykonawczej i Głównym Dyrektorem Finansowym w spółce Talanx International AG.

 • Michael Schmidt-Rosin Członek Rady Nadzorczej

  Pan Michael Schmidt-Rosin ukończył ekonomię biznesu na Berufsakademie w Mannheim. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w KPMG.
  W latach 2000-2007 pracował jako Dyrektor odpowiedzialny kolejno, za rachunkowość i kontroling w firmie CIV Versicherung und PB Versicherung. Od 2007 do 2010 roku nadzorował obszar kontrolingu w  HDI-Gerling Lebensversicherung AG. Od 2011 do końca 2017 roku pełnił tę samą funkcję w spółce Talanx International AG.
  Od stycznia 2018 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego jest odpowiedzialny za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, inwestycje, relacje inwestorskie, audyt wewnętrzny oraz wsparcie procesów przejęć i fuzji. 

 • Wiesław Thor Członek Rady Nadzorczej

  Pan Wiesław Thor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę w bankowości rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Rozwoju Eksportu S.A.  Z firmą (BRE Bank, później mBank) był związany przez 23 lata. W tym czasie pełnił funkcje kierownicze różnych jednostek banku, między innymi Dyrektora Zarządzającego w obszarze ryzyka. Od 2002 przez 11 lat piastował stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego właśnie za obszar ryzyka,  a w 2013 roku dołączył do Rady Nadzorczej spółki. Funkcjonowanie spółki nadzorował do marca 2017 r. W ciągu ostatnich kilku lat wchodził w skład Rad Nadzorczych Instytutu Analiz i Ratingu oraz Polskiej Platformy Kredytowej. Współpracował również z firmą Deloitte w roli Doradcy Zarządu.

 • Krzysztof Kokot Członek Rady Nadzorczej

  Pan Krzysztof Kokot uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Śląskim. W latach 1993 – 2005 pracował dla BRE Bank SA (obecny mBank), obejmując w 1997 r. stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej. Od 2005 do 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku. Przez kolejne 2 lata był ekspertem w randze doradcy Prezesa Zarządu. Od lutego 2013 do czerwca 2014 r. realizował obowiązki Wiceprezesa Zarządu w Banku Polskiej Spółdzielczości. Były członek Rad Nadzorczych spółek KREDYT LEASE, LINK 4, BRE Corporate Finance oraz BRE Leasing. Od maja 2017 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości, zajmującej się profesjonalnymi szkoleniami w dziedzinie finansów oraz edukacją finansową w zakresie cyberbezpieczeństwa dzieci, dorosłych i seniorów.

   


Regulaminy