Struktura i akcjonariat Grupy Europa | tueuropa.pl
Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

STRUKTURA I AKCJONARIAT


Schemat Grupy Ubezpieczeniowej Europa

TU Europa akcjonariat

 


talanx

Posiada ponad 100-letnie doświadczenie w ubezpieczeniach, ale wciąż jest dynamicznie rozwijającą się firmą. Talanx jest obecny w ponad 150 krajach na 5 kontynentach i zatrudnia około 20 000 pracowników. Według przypisu składki w 2017 r. (wynoszącej ponad 33 mld euro) jest trzecim największym ubezpieczycielem w Niemczech. Posiada ocenę ratingową Standard&Poor’s* A+/stable (strong). Obecny na giełdzie we Frankfurcie i Hanowerze, a także w Warszawie.

*Talanx Primary Group


yasuda

Meiji Yasuda to jedna z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Japonii, której historia sięga 137 lat. Jest obecna w 5 krajach na świecie. W 2016 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły około 22 mld euro. Zajmuje 297 miejsce na liście 500 największych firm na świecie magazynu Fortune w 2017 r. Posiada ocenę ratingową Standard&Poor’s: A (stable). Od 2010 r. Meji Yasuda jest związana z Talanx porozumieniem o strategicznym partnerstwie.


Władze


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.
Zarząd

 • Marat Nevretdinov Wiceprezes Zarządu
  Marat NevretdinovWiceprezes Zarządu od 2013 r. Odpowiedzialny za obszar strategii biznesowej oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju. Przez poprzednie 4 lata pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Genworth Financial w Polsce, która specjalizuje się w ubezpieczeniach płatności oraz ubezpieczeniach hipotecznych. W branży finansowej obecny od 2004 r., kiedy rozpoczął pracę w strukturach Fiat Bank Polska S.A. Jako Członek Zarządu odpowiadał tam za sprzedaż i marketing, a następnie w latach 2007-2008 był Prezesem Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. Jest absolwentem MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych) oraz studiów European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
 • Ewa Lipińska Wiceprezes Zarządu
  Ewa LipińskaW latach 2006-2011, Ewa Lipińska pełniła funkcję Członka Zarządu AIG Bank Polska SA. Z branżą finansową jest związana od 1994 r. Rozpoczęła wtedy pracę w Powszechnym Banku Kredytowym SA, gdzie awansowała obejmując stanowisko dyrektora departamentu skarbu. Następnie była zatrudniona na stanowiskach dyrektorskich w Telekomunikacji Polskiej SA oraz Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA. Do bankowości wróciła w 2002 r., uczestnicząc w restrukturyzacji DZ Bank SA, a później pełniąc funkcję Członka Zarządu banku. Nadzorowała tam obszar finansów, skarbu i instytucji finansowych, a także bankowości prywatnej.

  Była również Przewodniczącą Rady Nadzorczej Biura Maklerskiego Amerbrokers w latach 2003-2006. Następnie rozpoczęła pracę w charakterze dyrektora pionu finansowego w AIG Bank Polska SA, gdzie później weszła w skład Zarządu banku. Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz wielu specjalistycznych programów szkoleniowych z obszaru finansów i zarządzania ryzykiem rynkowym, aktywami i pasywami banku, instrumentów pochodnych oraz kontrolingu.
 • Maciej Kloze Wiceprezes Zarządu
  Maciej Kloze

  Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej. Wiceprezes Grupy Europa od marca 2018 roku. Odpowiedzialny za obszar IT oraz Pion Obsługi Klientów, zajmujący się likwidacją szkód i obsługą posprzedażową. Ma 25 lat doświadczenia w branży finansowej, związanego z IT, zarządzaniem dużymi projektami, optymalizacją procesów oraz administracją. Przed dołączeniem do Grupy Europa przez siedem lat pracował w PKO Ubezpieczenia (wcześniej Nordea Życie). W latach 2004-2010 związany z Deloitte Advisory, gdzie doradzał firmom z sektora finansowego, energetycznego i telekomunikacyjnego w Regionie Europy Wschodniej i Centralnej w zakresie realizacji projektów technologicznych, wdrożeniowych i IT. Wcześniej pracował m.in. w Polskim Banku Rozwoju i Banku Przemysłowo-Handlowym.

 • Marta Małek-Bernadzikowska Członek Zarządu
  Marta Małek-BernadzikowskaAbsolwentka obecnego Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Członek zarządu Grupy Europa od lipca 2018 roku. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzenie ryzykiem nadzoruje Pion Ryzyka. Z Grupą Europa związana od początku kariery zawodowej w 2006 roku. Przed powołaniem do zarządu pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Rezerw Aktuarialnych, prokurenta i aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną. Jest licencjonowanym aktuariuszem (licencja nr 181) oraz członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Rada nadzorcza

 • Sven Fokkema Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Pan Sven Fokkema jest absolwentem Studiów interdyscyplinarnych – zarządzanie w jednostkach międzynarodowych - na Uniwersytecie Groningen w Holandii.

  Karierę zawodową rozpoczął w Winterthur Group w Szwajcarii, gdzie w latach 1995-1999, na stanowisku Assistant Vice President zajmował się rozwojem przedsiębiorstwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Następnie w latach 1999-2007 piastował stanowisko Dyrektora w Winterthur Group & Credit Suisse Group w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa i transakcji kapitałowych. W okresie od 2007-2009 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Starszego Wiceprezesa w firmie Aegon na Tajwanie.

  Od 2010 do 2011 r. pracował w National Swisse w Szwajcarii na stanowisku Doradcy Biznesowego, a następnie Dyrektora Operacyjnego jednostki biznesowej Speciality Lines & Foreign Countries. Od listopada 2011 r. Sven Fokkema związany jest z Talanx International z siedzibą w Niemczech, najpierw jako Dyrektor na Europę, a od kwietnia 2012 r. jako Członek Zarządu.

 • Dr Leszek Czarnecki Wiceprzewodniczący Rady

  Pan Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce.
  W 1998r., Dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

  W kwietniu 2004r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak.

  W listopadzie 2004r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w 2005, 2006 i 2007 r.

 • Michiaki Shirai Sekretarz Rady Nadzorczej
  Pan Shirai jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Wasenda w Tokyo. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w firmie ubezpieczeniowej Meiji Yasuda Life Company.
  W 2006 roku objął stanowisko menedżera w Dziale Współpracy Międzynarodowej, zajmującym się badaniami nad zagranicznymi rynkami ubezpieczeniowymi. Od 2007 do 2012 roku pracował dla Meiji Yasuda Europe Limited w Londynie na stanowisku Sekretarza Spółki. Od 2012 do 2014 roku był menedżerem w Grupie Zarządzania Analizą Kredytów i Ryzykiem Inwestowania. Od kwietnia 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Talanx International AG.
 • Oliver Schmid Członek Rady Nadzorczej

  Pan Oliver Schmid jest absolwentem studiów ekonomicznych w Manheim- stopień handlowiec dyplomowany.

  Karierę zawodową rozpoczął w Cologne Re, gdzie w latach 1992 - 1998 zajmował się rachunkowością oraz controlingiem. Od 1992 do 2004 r. pełnił funkcję Szefa Grupy Controllingu w Cologne Re, zaś w okresie 1998 - 2004 Szefa Grupy Controllingu i Głównego Urzędnika ds. Zarządzania Ryzykiem w spółce Talanx AG.

  Od grudnia 2010 r. Oliver Schmid jest Członkiem Rady Wykonawczej i Głównym Dyrektorem Finansowym w spółce Talanx International AG.

 • Malgorzata Kuschidlo Członek Rady Nadzorczej

  Pani Malgorzata Kuschidlo jest absolwentką ekonomii międzynarodowej na Uniwersytecie w Getyndze. W 2010 r. rozpoczęła karierę zawodową w Federalnej Agencji Pracy. Od października 2012 r. związana ze spółką Talanx International. Pełniąc funkcję Menedżera Regionalnego odpowiada za zarządzanie regionalne, transakcje fuzji i przejęć oraz monitorowanie zmian prawno-regulacyjnych w Polsce.

 • Michael Schmidt-Rosin Członek Rady Nadzorczej

  Pan Michael Schmidt-Rosin ukończył ekonomię biznesu na Berufsakademie w Mannheim. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w KPMG.
  W latach 2000-2007 pracował jako Dyrektor odpowiedzialny kolejno, za rachunkowość i kontroling w firmie CIV Versicherung und PB Versicherung. Od 2007 do 2010 roku nadzorował obszar kontrolingu w  HDI-Gerling Lebensversicherung AG. Od 2011 do końca 2017 roku pełnił tę samą funkcję w spółce Talanx International AG.
  Od stycznia 2018 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego jest odpowiedzialny za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, inwestycje, relacje inwestorskie, audyt wewnętrzny oraz wsparcie procesów przejęć i fuzji. 

 • Christian Sebastian Müller Członek Rady Nadzorczej
  Pan Christian Sebastian Müller ukończył matematykę na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. w Allianz AG. Od 2004 roku pełnił funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego nadzorującego region Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Allianz SE. W 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego OJSC IC Allianz w Moskwie.
  W 2015 r. dołączył do Talanx International AG jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, relacje inwestorskie oraz audyt wewnętrzny.
  Od stycznia 2018 roku, jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i Turcji nadzoruje obszar fuzji i przejęć i działalność ubezpieczeniową spółek.
 • Wiesław Thor Członek Rady Nadzorczej

  Pan Wiesław Thor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę w bankowości rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Rozwoju Eksportu S.A.  Z firmą (BRE Bank, później mBank) był związany przez 23 lata. W tym czasie pełnił funkcje kierownicze różnych jednostek banku, między innymi Dyrektora Zarządzającego w obszarze ryzyka. Od 2002 przez 11 lat piastował stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego właśnie za obszar ryzyka,  a w 2013 roku dołączył do Rady Nadzorczej spółki. Funkcjonowanie spółki nadzorował do marca 2017 r. W ciągu ostatnich kilku lat wchodził w skład Rad Nadzorczych Instytutu Analiz i Ratingu oraz Polskiej Platformy Kredytowej. Współpracował również z firmą Deloitte w roli Doradcy Zarządu.

 • Krzysztof Kokot Członek Rady Nadzorczej

  Pan Krzysztof Kokot uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Śląskim. W latach 1993 – 2005 pracował dla BRE Bank SA (obecny mBank), obejmując w 1997 r. stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej. Od 2005 do 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku. Przez kolejne 2 lata był ekspertem w randze doradcy Prezesa Zarządu. Od lutego 2013 do czerwca 2014 r. realizował obowiązki Wiceprezesa Zarządu w Banku Polskiej Spółdzielczości. Były członek Rad Nadzorczych spółek KREDYT LEASE, LINK 4, BRE Corporate Finance oraz BRE Leasing. Od maja 2017 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości, zajmującej się profesjonalnymi szkoleniami w dziedzinie finansów oraz edukacją finansową w zakresie cyberbezpieczeństwa dzieci, dorosłych i seniorów.

   


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA S.A.
Zarząd

 • Marat Nevretdinov Wiceprezes Zarządu
  Marat NevretdinovWiceprezes Zarządu od 2013 r. Odpowiedzialny za obszar strategii biznesowej oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju. Przez poprzednie 4 lata pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Genworth Financial w Polsce, która specjalizuje się w ubezpieczeniach płatności oraz ubezpieczeniach hipotecznych. W branży finansowej obecny od 2004 r., kiedy rozpoczął pracę w strukturach Fiat Bank Polska S.A. Jako Członek Zarządu odpowiadał tam za sprzedaż i marketing, a następnie w latach 2007-2008 był Prezesem Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. Jest absolwentem MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych) oraz studiów European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
 • Ewa Lipińska Wiceprezes Zarządu
  Ewa LipińskaW latach 2006-2011, Ewa Lipińska pełniła funkcję Członka Zarządu AIG Bank Polska SA. Z branżą finansową jest związana od 1994 r. Rozpoczęła wtedy pracę w Powszechnym Banku Kredytowym SA, gdzie awansowała obejmując stanowisko dyrektora departamentu skarbu. Następnie była zatrudniona na stanowiskach dyrektorskich w Telekomunikacji Polskiej SA oraz Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA. Do bankowości wróciła w 2002 r., uczestnicząc w restrukturyzacji DZ Bank SA, a później pełniąc funkcję Członka Zarządu banku. Nadzorowała tam obszar finansów, skarbu i instytucji finansowych, a także bankowości prywatnej.

  Była również Przewodniczącą Rady Nadzorczej Biura Maklerskiego Amerbrokers w latach 2003-2006. Następnie rozpoczęła pracę w charakterze dyrektora pionu finansowego w AIG Bank Polska SA, gdzie później weszła w skład Zarządu banku. Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz wielu specjalistycznych programów szkoleniowych z obszaru finansów i zarządzania ryzykiem rynkowym, aktywami i pasywami banku, instrumentów pochodnych oraz kontrolingu.
 • Maciej Kloze Wiceprezes Zarządu
  Maciej Kloze

  Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej. Wiceprezes Grupy Europa od marca 2018 roku. Odpowiedzialny za obszar IT oraz Pion Obsługi Klientów, zajmujący się likwidacją szkód i obsługą posprzedażową. Ma 25 lat doświadczenia w branży finansowej, związanego z IT, zarządzaniem dużymi projektami, optymalizacją procesów oraz administracją. Przed dołączeniem do Grupy Europa przez siedem lat pracował w PKO Ubezpieczenia (wcześniej Nordea Życie). W latach 2004-2010 związany z Deloitte Advisory, gdzie doradzał firmom z sektora finansowego, energetycznego i telekomunikacyjnego w Regionie Europy Wschodniej i Centralnej w zakresie realizacji projektów technologicznych, wdrożeniowych i IT. Wcześniej pracował m.in. w Polskim Banku Rozwoju i Banku Przemysłowo-Handlowym.

 • Marta Małek-Bernadzikowska Członek Zarządu
  Marta Małek-BernadzikowskaAbsolwentka obecnego Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Członek zarządu Grupy Europa od lipca 2018 roku. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzenie ryzykiem nadzoruje Pion Ryzyka. Z Grupą Europa związana od początku kariery zawodowej w 2006 roku. Przed powołaniem do zarządu pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Rezerw Aktuarialnych, prokurenta i aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną. Jest licencjonowanym aktuariuszem (licencja nr 181) oraz członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Rada nadzorcza

 • Sven Fokkema Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Pan Sven Fokkema jest absolwentem Studiów interdyscyplinarnych – zarządzanie w jednostkach międzynarodowych - na Uniwersytecie Groningen w Holandii.

  Karierę zawodową rozpoczął w Winterthur Group w Szwajcarii, gdzie w latach 1995-1999, na stanowisku Assistant Vice President zajmował się rozwojem przedsiębiorstwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Następnie w latach 1999-2007 piastował stanowisko Dyrektora w Winterthur Group & Credit Suisse Group w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa i transakcji kapitałowych. W okresie od 2007-2009 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Starszego Wiceprezesa w firmie Aegon na Tajwanie.

  Od 2010 do 2011 r. pracował w National Swisse w Szwajcarii na stanowisku Doradcy Biznesowego, a następnie Dyrektora Operacyjnego jednostki biznesowej Speciality Lines & Foreign Countries. Od listopada 2011 r. Sven Fokkema związany jest z Talanx International z siedzibą w Niemczech, najpierw jako Dyrektor na Europę, a od kwietnia 2012 r. jako Członek Zarządu.

 • Dr Leszek Czarnecki Wiceprzewodniczący Rady

  Pan Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce.
  W 1998r., Dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

  W kwietniu 2004r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak.

  W listopadzie 2004r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w 2005, 2006 i 2007 r.

 • Michiaki Shirai Sekretarz Rady Nadzorczej
  Pan Shirai jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Wasenda w Tokyo. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w firmie ubezpieczeniowej Meiji Yasuda Life Company.
  W 2006 roku objął stanowisko menedżera w Dziale Współpracy Międzynarodowej, zajmującym się badaniami nad zagranicznymi rynkami ubezpieczeniowymi. Od 2007 do 2012 roku pracował dla Meiji Yasuda Europe Limited w Londynie na stanowisku Sekretarza Spółki. Od 2012 do 2014 roku był menedżerem w Grupie Zarządzania Analizą Kredytów i Ryzykiem Inwestowania. Od kwietnia 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Talanx International AG.
 • Oliver Schmid Członek Rady Nadzorczej

  Pan Oliver Schmid jest absolwentem studiów ekonomicznych w Manheim- stopień handlowiec dyplomowany.

  Karierę zawodową rozpoczął w Cologne Re, gdzie w latach 1992 - 1998 zajmował się rachunkowością oraz controlingiem. Od 1992 do 2004 r. pełnił funkcję Szefa Grupy Controllingu w Cologne Re, zaś w okresie 1998 - 2004 Szefa Grupy Controllingu i Głównego Urzędnika ds. Zarządzania Ryzykiem w spółce Talanx AG.

  Od grudnia 2010 r. Oliver Schmid jest Członkiem Rady Wykonawczej i Głównym Dyrektorem Finansowym w spółce Talanx International AG.

 • Malgorzata Kuschidlo Członek Rady Nadzorczej

  Pani Malgorzata Kuschidlo jest absolwentką ekonomii międzynarodowej na Uniwersytecie w Getyndze. W 2010 r. rozpoczęła karierę zawodową w Federalnej Agencji Pracy. Od października 2012 r. związana ze spółką Talanx International. Pełniąc funkcję Menedżera Regionalnego odpowiada za zarządzanie regionalne, transakcje fuzji i przejęć oraz monitorowanie zmian prawno-regulacyjnych w Polsce.

 • Michael Schmidt-Rosin Członek Rady Nadzorczej

  Pan Michael Schmidt-Rosin ukończył ekonomię biznesu na Berufsakademie w Mannheim. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w KPMG.
  W latach 2000-2007 pracował jako Dyrektor odpowiedzialny kolejno, za rachunkowość i kontroling w firmie CIV Versicherung und PB Versicherung. Od 2007 do 2010 roku nadzorował obszar kontrolingu w  HDI-Gerling Lebensversicherung AG. Od 2011 do końca 2017 roku pełnił tę samą funkcję w spółce Talanx International AG.
  Od stycznia 2018 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego jest odpowiedzialny za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, inwestycje, relacje inwestorskie, audyt wewnętrzny oraz wsparcie procesów przejęć i fuzji. 

 • Christian Sebastian Müller Członek Rady Nadzorczej
  Pan Christian Sebastian Müller ukończył matematykę na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. w Allianz AG. Od 2004 roku pełnił funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego nadzorującego region Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Allianz SE. W 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego OJSC IC Allianz w Moskwie.
  W 2015 r. dołączył do Talanx International AG jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, relacje inwestorskie oraz audyt wewnętrzny.
  Od stycznia 2018 roku, jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i Turcji nadzoruje obszar fuzji i przejęć i działalność ubezpieczeniową spółek.
 • Wiesław Thor Członek Rady Nadzorczej

  Pan Wiesław Thor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę w bankowości rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Rozwoju Eksportu S.A.  Z firmą (BRE Bank, później mBank) był związany przez 23 lata. W tym czasie pełnił funkcje kierownicze różnych jednostek banku, między innymi Dyrektora Zarządzającego w obszarze ryzyka. Od 2002 przez 11 lat piastował stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego właśnie za obszar ryzyka,  a w 2013 roku dołączył do Rady Nadzorczej spółki. Funkcjonowanie spółki nadzorował do marca 2017 r. W ciągu ostatnich kilku lat wchodził w skład Rad Nadzorczych Instytutu Analiz i Ratingu oraz Polskiej Platformy Kredytowej. Współpracował również z firmą Deloitte w roli Doradcy Zarządu.

 • Krzysztof Kokot Członek Rady Nadzorczej

  Pan Krzysztof Kokot uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Śląskim. W latach 1993 – 2005 pracował dla BRE Bank SA (obecny mBank), obejmując w 1997 r. stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej. Od 2005 do 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku. Przez kolejne 2 lata był ekspertem w randze doradcy Prezesa Zarządu. Od lutego 2013 do czerwca 2014 r. realizował obowiązki Wiceprezesa Zarządu w Banku Polskiej Spółdzielczości. Były członek Rad Nadzorczych spółek KREDYT LEASE, LINK 4, BRE Corporate Finance oraz BRE Leasing. Od maja 2017 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości, zajmującej się profesjonalnymi szkoleniami w dziedzinie finansów oraz edukacją finansową w zakresie cyberbezpieczeństwa dzieci, dorosłych i seniorów.

   


Regulaminy