Struktura i akcjonariat Europa Ubezpieczenia - TU Europa
Skip to main content
Ukraina
1% z każdej polisy kupionej przez stronę internetową lub aplikacje przekazujemy na pomoc dla dzieci z Ukrainy ‒ Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce

STRUKTURA I AKCJONARIAT


Schemat Europy Ubezpieczenia 

 

TU Europa akcjonariat

 


talanx

Posiada ponad 100-letnie doświadczenie w ubezpieczeniach i jest obecny w ponad 150 krajach na 5 kontynentach. Według przypisu składki w 2020 r. (wynoszącej ponad 41,1 mld euro) jest trzecim największym ubezpieczycielem w Niemczech. Posiada ocenę ratingową Standard&Poor’s* A+/stable. Obecny na giełdzie we Frankfurcie i Hanowerze.

*Talanx Primary Group obejmujący podmioty Spółki Talanx AG


yasuda

Meiji Yasuda to jedna z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Japonii, której historia sięga 140 lat. Jest obecna w 5 krajach na świecie. W 2020 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły około 23 mld euro. Zajmuje 334 miejsce na liście 500 największych firm na świecie magazynu Fortune w 2020 r. Posiada ocenę ratingową Standard&Poor’s: A+. Od 2010 r. Meji Yasuda jest związana z Talanx porozumieniem o strategicznym partnerstwie.


Władze


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.
Zarząd

 • Marat Nevretdinov Wiceprezes Zarządu
  Marat NevretdinovWiceprezes Zarządu od 2013 r. Odpowiedzialny za obszar strategii biznesowej oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju. Przez poprzednie 4 lata pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Genworth Financial w Polsce, która specjalizuje się w ubezpieczeniach płatności oraz ubezpieczeniach hipotecznych. W branży finansowej obecny od 2004 r., kiedy rozpoczął pracę w strukturach Fiat Bank Polska S.A. Jako Członek Zarządu odpowiadał tam za sprzedaż i marketing, a następnie w latach 2007-2008 był Prezesem Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. Jest absolwentem MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych) oraz studiów European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
 • Artur Chądzyński Wiceprezes Zarządu
  Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu Europa UbezpieczeniaWiceprezes Zarządu od kwietnia 2020 r. odpowiedzialny za obszar finansów. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w roli doradcy, audytora i zarządzającego procesami sprawozdawczymi. Wcześniej pracował m.in. w EY i KPMG, gdzie doradzał i przeprowadzał badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z branży finansowej, w tym większości dużych towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Uczestniczył także w najważniejszych konferencjach branżowych i szkoleniach jako ekspert w zakresie finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeniowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją w rachunkowości. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta i jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11541.
 • Grzegorz Pawlicki Członek Zarządu
  Grzegorz PawlickiCzłonek Zarządu od marca 2022. Odpowiedzialny za Departament Obsługi Klientów i Operacji oraz IT i Administracji. Posiada 25 lat doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem projektów rozwojowych zarówno w Polsce jak i za granicą w sektorach telekomunikacji, finansów i IT. Przed dołączeniem do Europa Ubezpieczenia pełnił funkcję Dyrektora w PKO Bank Polski, odpowiadając za wdrożenie procesu innowacji oraz za współpracę ze środowiskiem start-up’ów. Laureat wielu wyróżnień i nagród w tym Innowatora Roku 2019 oraz medalu za zasługi dla polskiej bankowości.
 • Krzysztof Morawski Członek Zarządu
  Krzysztof MorawskiCzłonek Zarządu od marca 2022. Odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój biznesu. Posiada 20-letnie doświadczenie menadżerskie w branży finansowej, specjalizując się w rozwoju i sprzedaży za pośrednictwem kanałów: bancassurance, affinity i direct marketing. Przed dołączeniem do Europy zajmował się rozwojem biznesu w Prudential. Wcześniej związany również z Metlife i bankiem Credit Agricole. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rada nadzorcza

 • dr Wilm Langenbach Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Dr Wilm Langenbach od grudnia 2020 r. objął stanowisko Członka Zarządu Talanx AG i Prezesa Zarządu HDI International AG. Jest menadżerem z dużym międzynarodowym doświadczeniem. Jego 25-letnia kariera, z której ponad 20 lat spędził w branży ubezpieczeniowej, zawsze miała wymiar międzynarodowy. Swobodnie porozumiewa się w kilku językach: niemieckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Studiował administrację biznesową w Niemczech, USA i Francji, uzyskał stopień doktora w WHU w Koblencji i pracował w McKinsey & Co., Inc. Pracując dla międzynarodowych grup ubezpieczeniowych zajmował się zarówno firmami wchodzącymi na rynek, jak również pracował dla ubezpieczycieli o średnim zasięgu. Ostatnie pięć lat rozwijał międzynarodowe rynki AXA w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej jako CEO AXA Mediterranean Holding i CFO AXA International and New Markets.

 • Piotr Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Pan Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 1993 ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 1993-2005 pracował dla Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., zajmując kolejno stanowiska: Dyrektora Departamentu Prawnego, Członka Zarządu, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu. W latach 2002-2008 związany był z grupą Credit Agricole, zajmując kolejno stanowiska: Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., Senior Project Managera. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Credit Agricole Bank Ukraina w Kijowie. Lata 2008-2014 to praca dla Alfa Bank Ukraina na stanowisku Członka Zarządu. Pan Piotr Kaczmarek był także Członkiem Rad Nadzorczych: TU Europa S.A. (1995-1997 i 2003-2004), Getin Service Provider S.A. (2000-2002), LUKAS Bank S.A. (2003-2006 i 2007-2008) oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej TU na Życie Europa S.A. (2002-2003), a także M.W. Trade S.A. w latach 2015-2017. Począwszy od 2014 r. Pan Piotr Kaczmarek pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Getin Holding S.A. oraz zasiada w Radach Nadzorczych następujących Spółek: ZAO Idea Bank Białoruś, Idea Bank S.A. Ukraina, Carcade Sp. z o.o., Getin International S.A., Idea Bank S.A. Rumunia, Seret Invest Sp. z o.o., New Finance Service Sp. z o.o.

 • Oliver Schmid Członek Rady Nadzorczej

  Pan Oliver Schmid jest absolwentem studiów ekonomicznych w Manheim- stopień handlowiec dyplomowany.

  Karierę zawodową rozpoczął w Cologne Re, gdzie w latach 1992 - 1998 zajmował się rachunkowością oraz controlingiem. Od 1992 do 2004 r. pełnił funkcję Szefa Grupy Controllingu w Cologne Re, zaś w okresie 1998 - 2004 Szefa Grupy Controllingu i Głównego Urzędnika ds. Zarządzania Ryzykiem w spółce Talanx AG.

  Od grudnia 2010 r. Oliver Schmid jest Członkiem Rady Wykonawczej i Głównym Dyrektorem Finansowym w spółce Talanx International AG.

 • Malgorzata Kuschidlo Członek Rady Nadzorczej

  Pani Malgorzata Kuschidlo jest absolwentką ekonomii międzynarodowej na Uniwersytecie w Getyndze. W 2010 r. rozpoczęła karierę zawodową w Federalnej Agencji Pracy. Od października 2012 r. związana ze spółką Talanx International. Pełniąc funkcję Menedżera Regionalnego odpowiada za zarządzanie regionalne, transakcje fuzji i przejęć oraz monitorowanie zmian prawno-regulacyjnych w Polsce.

 • Michael Schmidt-Rosin Członek Rady Nadzorczej

  Pan Michael Schmidt-Rosin ukończył ekonomię biznesu na Berufsakademie w Mannheim. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w KPMG.
  W latach 2000-2007 pracował jako Dyrektor odpowiedzialny kolejno, za rachunkowość i kontroling w firmie CIV Versicherung und PB Versicherung. Od 2007 do 2010 roku nadzorował obszar kontrolingu w  HDI-Gerling Lebensversicherung AG. Od 2011 do końca 2017 roku pełnił tę samą funkcję w spółce Talanx International AG.
  Od stycznia 2018 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego jest odpowiedzialny za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, inwestycje, relacje inwestorskie, audyt wewnętrzny oraz wsparcie procesów przejęć i fuzji. 

 • Christian Sebastian Müller Członek Rady Nadzorczej
  Pan Christian Sebastian Müller ukończył matematykę na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. w Allianz AG. Od 2004 roku pełnił funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego nadzorującego region Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Allianz SE. W 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego OJSC IC Allianz w Moskwie.
  W 2015 r. dołączył do Talanx International AG jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, relacje inwestorskie oraz audyt wewnętrzny.
  Od stycznia 2018 roku, jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i Turcji nadzoruje obszar fuzji i przejęć i działalność ubezpieczeniową spółek.
 • Wiesław Thor Członek Rady Nadzorczej

  Pan Wiesław Thor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę w bankowości rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Rozwoju Eksportu S.A.  Z firmą (BRE Bank, później mBank) był związany przez 23 lata. W tym czasie pełnił funkcje kierownicze różnych jednostek banku, między innymi Dyrektora Zarządzającego w obszarze ryzyka. Od 2002 przez 11 lat piastował stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego właśnie za obszar ryzyka,  a w 2013 roku dołączył do Rady Nadzorczej spółki. Funkcjonowanie spółki nadzorował do marca 2017 r. W ciągu ostatnich kilku lat wchodził w skład Rad Nadzorczych Instytutu Analiz i Ratingu oraz Polskiej Platformy Kredytowej. Współpracował również z firmą Deloitte w roli Doradcy Zarządu.

 • Krzysztof Kokot Członek Rady Nadzorczej

  Pan Krzysztof Kokot uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Śląskim. W latach 1993 – 2005 pracował dla BRE Bank SA (obecny mBank), obejmując w 1997 r. stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej. Od 2005 do 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku. Przez kolejne 2 lata był ekspertem w randze doradcy Prezesa Zarządu. Od lutego 2013 do czerwca 2014 r. realizował obowiązki Wiceprezesa Zarządu w Banku Polskiej Spółdzielczości. Były członek Rad Nadzorczych spółek KREDYT LEASE, LINK 4, BRE Corporate Finance oraz BRE Leasing. Od maja 2017 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości, zajmującej się profesjonalnymi szkoleniami w dziedzinie finansów oraz edukacją finansową w zakresie cyberbezpieczeństwa dzieci, dorosłych i seniorów.

   

 • Yoshiyuki Nagato Sekretarz Rady Nadzorczej


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA S.A.
Zarząd

 • Marat Nevretdinov Wiceprezes Zarządu
  Marat NevretdinovWiceprezes Zarządu od 2013 r. Odpowiedzialny za obszar strategii biznesowej oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju. Przez poprzednie 4 lata pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Genworth Financial w Polsce, która specjalizuje się w ubezpieczeniach płatności oraz ubezpieczeniach hipotecznych. W branży finansowej obecny od 2004 r., kiedy rozpoczął pracę w strukturach Fiat Bank Polska S.A. Jako Członek Zarządu odpowiadał tam za sprzedaż i marketing, a następnie w latach 2007-2008 był Prezesem Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. Jest absolwentem MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych) oraz studiów European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
 • Artur Chądzyński Wiceprezes Zarządu
  Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu Europa UbezpieczeniaWiceprezes Zarządu od kwietnia 2020 r. odpowiedzialny za obszar finansów. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w roli doradcy, audytora i zarządzającego procesami sprawozdawczymi. Wcześniej pracował m.in. w EY i KPMG, gdzie doradzał i przeprowadzał badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z branży finansowej, w tym większości dużych towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Uczestniczył także w najważniejszych konferencjach branżowych i szkoleniach jako ekspert w zakresie finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeniowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją w rachunkowości. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta i jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11541.
 • Grzegorz Pawlicki Członek Zarządu
  Grzegorz PawlickiCzłonek Zarządu od marca 2022. Odpowiedzialny za Departament Obsługi Klientów i Operacji oraz IT i Administracji. Posiada 25 lat doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem projektów rozwojowych zarówno w Polsce jak i za granicą w sektorach telekomunikacji, finansów i IT. Przed dołączeniem do Europa Ubezpieczenia pełnił funkcję Dyrektora w PKO Bank Polski, odpowiadając za wdrożenie procesu innowacji oraz za współpracę ze środowiskiem start-up’ów. Laureat wielu wyróżnień i nagród w tym Innowatora Roku 2019 oraz medalu za zasługi dla polskiej bankowości.
 • Krzysztof Morawski Członek Zarządu
  Krzysztof MorawskiCzłonek Zarządu od marca 2022. Odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój biznesu. Posiada 20-letnie doświadczenie menadżerskie w branży finansowej, specjalizując się w rozwoju i sprzedaży za pośrednictwem kanałów: bancassurance, affinity i direct marketing. Przed dołączeniem do Europy zajmował się rozwojem biznesu w Prudential. Wcześniej związany również z Metlife i bankiem Credit Agricole. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rada nadzorcza

 • dr Wilm Langenbach Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Dr Wilm Langenbach od grudnia 2020 r. objął stanowisko Członka Zarządu Talanx AG i Prezesa Zarządu HDI International AG. Jest menadżerem z dużym międzynarodowym doświadczeniem. Jego 25-letnia kariera, z której ponad 20 lat spędził w branży ubezpieczeniowej, zawsze miała wymiar międzynarodowy. Swobodnie porozumiewa się w kilku językach: niemieckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Studiował administrację biznesową w Niemczech, USA i Francji, uzyskał stopień doktora w WHU w Koblencji i pracował w McKinsey & Co., Inc. Pracując dla międzynarodowych grup ubezpieczeniowych zajmował się zarówno firmami wchodzącymi na rynek, jak również pracował dla ubezpieczycieli o średnim zasięgu. Ostatnie pięć lat rozwijał międzynarodowe rynki AXA w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej jako CEO AXA Mediterranean Holding i CFO AXA International and New Markets.

 • Piotr Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Pan Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 1993 ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 1993-2005 pracował dla Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., zajmując kolejno stanowiska: Dyrektora Departamentu Prawnego, Członka Zarządu, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu. W latach 2002-2008 związany był z grupą Credit Agricole, zajmując kolejno stanowiska: Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., Senior Project Managera. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Credit Agricole Bank Ukraina w Kijowie. Lata 2008-2014 to praca dla Alfa Bank Ukraina na stanowisku Członka Zarządu. Pan Piotr Kaczmarek był także Członkiem Rad Nadzorczych: TU Europa S.A. (1995-1997 i 2003-2004), Getin Service Provider S.A. (2000-2002), LUKAS Bank S.A. (2003-2006 i 2007-2008) oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej TU na Życie Europa S.A. (2002-2003), a także M.W. Trade S.A. w latach 2015-2017. Począwszy od 2014 r. Pan Piotr Kaczmarek pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Getin Holding S.A. oraz zasiada w Radach Nadzorczych następujących Spółek: ZAO Idea Bank Białoruś, Idea Bank S.A. Ukraina, Carcade Sp. z o.o., Getin International S.A., Idea Bank S.A. Rumunia, Seret Invest Sp. z o.o., New Finance Service Sp. z o.o.

 • Oliver Schmid Członek Rady Nadzorczej

  Pan Oliver Schmid jest absolwentem studiów ekonomicznych w Manheim- stopień handlowiec dyplomowany.

  Karierę zawodową rozpoczął w Cologne Re, gdzie w latach 1992 - 1998 zajmował się rachunkowością oraz controlingiem. Od 1992 do 2004 r. pełnił funkcję Szefa Grupy Controllingu w Cologne Re, zaś w okresie 1998 - 2004 Szefa Grupy Controllingu i Głównego Urzędnika ds. Zarządzania Ryzykiem w spółce Talanx AG.

  Od grudnia 2010 r. Oliver Schmid jest Członkiem Rady Wykonawczej i Głównym Dyrektorem Finansowym w spółce Talanx International AG.

 • Malgorzata Kuschidlo Członek Rady Nadzorczej

  Pani Malgorzata Kuschidlo jest absolwentką ekonomii międzynarodowej na Uniwersytecie w Getyndze. W 2010 r. rozpoczęła karierę zawodową w Federalnej Agencji Pracy. Od października 2012 r. związana ze spółką Talanx International. Pełniąc funkcję Menedżera Regionalnego odpowiada za zarządzanie regionalne, transakcje fuzji i przejęć oraz monitorowanie zmian prawno-regulacyjnych w Polsce.

 • Michael Schmidt-Rosin Członek Rady Nadzorczej

  Pan Michael Schmidt-Rosin ukończył ekonomię biznesu na Berufsakademie w Mannheim. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w KPMG.
  W latach 2000-2007 pracował jako Dyrektor odpowiedzialny kolejno, za rachunkowość i kontroling w firmie CIV Versicherung und PB Versicherung. Od 2007 do 2010 roku nadzorował obszar kontrolingu w  HDI-Gerling Lebensversicherung AG. Od 2011 do końca 2017 roku pełnił tę samą funkcję w spółce Talanx International AG.
  Od stycznia 2018 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacyjnego jest odpowiedzialny za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, inwestycje, relacje inwestorskie, audyt wewnętrzny oraz wsparcie procesów przejęć i fuzji. 

 • Christian Sebastian Müller Członek Rady Nadzorczej
  Pan Christian Sebastian Müller ukończył matematykę na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. w Allianz AG. Od 2004 roku pełnił funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego nadzorującego region Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Allianz SE. W 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego OJSC IC Allianz w Moskwie.
  W 2015 r. dołączył do Talanx International AG jako Dyrektor ds. Rozwoju Korporacji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar aktuariatu, strategicznego kontrolingu, relacje inwestorskie oraz audyt wewnętrzny.
  Od stycznia 2018 roku, jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji i Turcji nadzoruje obszar fuzji i przejęć i działalność ubezpieczeniową spółek.
 • Wiesław Thor Członek Rady Nadzorczej

  Pan Wiesław Thor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę w bankowości rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Rozwoju Eksportu S.A.  Z firmą (BRE Bank, później mBank) był związany przez 23 lata. W tym czasie pełnił funkcje kierownicze różnych jednostek banku, między innymi Dyrektora Zarządzającego w obszarze ryzyka. Od 2002 przez 11 lat piastował stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego właśnie za obszar ryzyka,  a w 2013 roku dołączył do Rady Nadzorczej spółki. Funkcjonowanie spółki nadzorował do marca 2017 r. W ciągu ostatnich kilku lat wchodził w skład Rad Nadzorczych Instytutu Analiz i Ratingu oraz Polskiej Platformy Kredytowej. Współpracował również z firmą Deloitte w roli Doradcy Zarządu.

 • Krzysztof Kokot Członek Rady Nadzorczej

  Pan Krzysztof Kokot uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako analityk kredytowy w Banku Śląskim. W latach 1993 – 2005 pracował dla BRE Bank SA (obecny mBank), obejmując w 1997 r. stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej. Od 2005 do 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku. Przez kolejne 2 lata był ekspertem w randze doradcy Prezesa Zarządu. Od lutego 2013 do czerwca 2014 r. realizował obowiązki Wiceprezesa Zarządu w Banku Polskiej Spółdzielczości. Były członek Rad Nadzorczych spółek KREDYT LEASE, LINK 4, BRE Corporate Finance oraz BRE Leasing. Od maja 2017 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości, zajmującej się profesjonalnymi szkoleniami w dziedzinie finansów oraz edukacją finansową w zakresie cyberbezpieczeństwa dzieci, dorosłych i seniorów.

   

 • Yoshiyuki Nagato Sekretarz Rady Nadzorczej


Regulaminy