Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice, czyli po co rodzicom polisa OC w życiu prywatnym?

Opublikowano
polisa oc w życiu prywatnym

Polisa OC w życiu prywatnym pomoże wtedy, gdy dzieci wyrządzą komuś szkodę. Dzięki temu ubezpieczeniu towarzystwo zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty.

Dzieci grają w piłkę, która niefortunnie trafia w okna sąsiadów i wybija szybę. Maluch uczy się jeździć na rowerku i wpada na zaparkowany samochód, urywając mu lusterko. Podczas szaleństw na rolkach chłopcy potrącają kolegę, który przewraca się i łamie rękę.

Takie sytuacje nie są rzadkie, a ich konsekwencją jest obowiązek naprawienia szkody, zarówno rzeczowej, jak i osobowej. W takich przypadkach przyda się polisa OC w życiu prywatnym.

Kto odpowiada za szkodę?

Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci do 13 roku życia. W przypadku "starszej młodzieży" bywa różnie: jeśli nie są w stanie odpowiadać za swoje czyny, odpowiedzialność spada na rodziców, jeżeli są – ponoszą konsekwencje. Tyle że wtedy młodzi ludzie przeważnie jeszcze nie zarabiają na siebie i w praktyce to rodzice płacą za to, że nastolatkowie narozrabiali.

Rodzice nie odpowiadają za szkodę tylko wówczas, gdy udowodnią właściwy nadzór nad dzieckiem, a także wtedy, gdy dziecko znajdowało się pod nadzorem innych osób, np. w szkole albo na kolonii.

Wydatki mogą być spore

Nawet małe dziecko może wyrządzić dużą szkodę, szczególnie jeśli coś się stanie innemu człowiekowi. W takiej sytuacji trzeba zrekompensować nie tylko koszty leczenia, ale też tzw. krzywdę, czyli cierpienie czy ból związane ze szkodą.

W skrajnych przypadkach rodzice dziecka mogą być obowiązani do wypłaty tak poważnych świadczeń, jak renta uzupełniająca, jeśli poszkodowany po zdarzeniu ma ograniczone możliwości zarabiania, zwrot utraconych zarobków czy renta na zwiększone potrzeby zapewniająca poszkodowanemu środki do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związane z jego leczeniem i rehabilitacją bądź lepszym odżywianiem. W sumie koszty naprawy szkody mogą wynieść nawet ponad 100 tys. zł.

Na ryzyko wysokich kosztów narażeni jesteśmy szczególnie wtedy, gdy podróżujemy z dziećmi po państwach Europy Zachodniej albo USA, gdzie ludzi są świadomi możliwości dochodzenia odszkodowania od sprawców szkody, a koszty leczenia czy napraw są dużo wyższe niż w Polsce.

Przydatna polisa OC w życiu prywatnym

Przed ponoszeniem niespodziewanych wydatków na naprawę szkód wyrządzonych przez potomstwo zabezpiecza polisa OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie OC kojarzy się głównie z samochodami. Tymczasem oprócz ubezpieczenia OC komunikacyjnego można kupić też ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, która sprawi, że ubezpieczyciel przejmie za nas odpowiedzialność, jeśli my albo nasze dzieci wyrządzimy komuś szkodę ze swojej winy.

Polisa OC w życiu prywatnym działa w domu, na działce, wycieczce rowerowej, na spacerze z psem, na wakacjach oraz podczas amatorskiego uprawiania sportu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także dzieci, które skończyły 13 lat - korzystają z ochrony tak jak inne osoby bliskie, które mieszkają z ubezpieczonym.

  • Oceń ten artykuł
    5.0/5 (1 ocen)
  • Podziel się