Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

03.04.2018
Informacja o zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 03.04.2018 r. uległa zmianie nazwa niżej wskazanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach następujących umów:

1) Umowy Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start”;

2) Umowy Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel”.

Więcej
27.03.2018
Informacja o planowanym utworzeniu nowego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym utworzeniu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (ufk) w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Wymarzone Perspektywy” Wariant I:
- UFK Europa AGIO Kapitał PLUS (AGIO FIO), którego aktywa stanowić będą jednostki uczestnictwa AGIO Kapitał Plus (AGIO FIO).

Planowana data utworzenia ufk to 27.04.2018 r.

Więcej
19.03.2018
Informacja o planowanym utworzeniu nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym utworzeniu następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (ufk) w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Multi Select” oraz „Multi Select II".

Więcej
19.03.2018
Informacja o planowanym utworzeniu nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym utworzeniu następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (ufk) w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Multi Inwestor”.

Więcej