Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

14.03.2019
Informacja o likwidacji UFK

Informujemy o likwidacji UFK:

1) UFK Europa ALTUS Akcji (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Subfunduszu Akcji w likwidacji;

2) UFK Europa Altus Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Subfunduszu Aktywnego Zarządzania w likwidacji;

3) UFK Europa Altus Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu w likwidacji.

Więcej
27.02.2019
Informacja o planowanym wprowadzeniu do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Informujemy o planowanym wprowadzeniu do oferty w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II” następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):Więcej
22.02.2019
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach ubezpieczenia „Multi Inwestor”:

Więcej
14.02.2019
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

Więcej