Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty UFK
Wybierz rok

03.12.2014
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg dla spółki UBS, obowiązuje od 28.11.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg, który został wskazany w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (kod: 2013_RBSZP_02_v.01) „Szwajcarska Precyzja”, z: UBSN VX Equity na: UBSN SW Equity.

W razie pytań prosimy o kontakt.
02.10.2014
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w III okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w III okresie subskrypcji wynosi 1,5686%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
07.08.2014
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia „Nowa Czysta Energia Zysku" w II okresie subskrypcji
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, że ostateczny współczynnik opłaty administracyjnej oraz opłaty likwidacyjnej dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nowa Czysta Energia Zysku” w II okresie subskrypcji wynosi 1,4406%.

W razie pytań prosimy o kontakt.
29.07.2014
Informacja o zmianie nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż z dniem 29.07.2014 r.:

UFK Europa Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) zmienił nazwę na: UFK Europa MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO). Zmiana wynika ze zmiany nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) na: MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO).

W razie pytań prosimy o kontakt.