KONTAKT

Wybierz dogodną dla siebie formę:
 
 
WROCŁAW
Centrala
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
Biurowiec Sky Tower

WARSZAWA
Biuro regionalne
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Biurowiec Rondo 1
 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62,
53-413 Wrocław
e-mail: sekretariat@tueuropa.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000092396,
NIP 895-17-65-137,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 307 200 000 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

ul. Gwiaździsta 62,
53-413 Wrocław
e-mail: sekretariat@tueuropa.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736,
NIP: 895-10-07-276,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017