Polisa NNW – ubezpieczenie nie tylko w szkole

Opublikowano
polisa NNW

W razie nieszczęśliwego wypadku można otrzymać świadczenia z kilku polis NNW. Nie musisz więc poprzestawać na szkolnym ubezpieczeniu NNW dziecka, ale możesz także kupić polisę indywidualną. W razie wypadku otrzymane pieniądze pozwolą na sfinansowanie leczenia czy rehabilitacji.

Ubezpieczenie NNW ma na celu finansowe wsparcie ubezpieczonego lub jego rodziny w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie otrzymuje się niezależnie od tego, czy ktokolwiek był winny wypadkowi.

Polisa NNW kupowana w szkole zawierana jest często na niewysokie sumy ubezpieczenia, dlatego w razie wypadku dziecka otrzymasz niewielką sumę, gdyż przeważnie świadczenie stanowi określony w tabeli ułamek sumy ubezpieczenia. Przykładowo jeśli suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, a złamanie ręki oznacza pięcioprocentowy ubytek na zdrowiu, to w razie takiego złamania twoje dziecko otrzyma zaledwie 500 zł.

Jedno zdarzenie, kilka świadczeń

Jeśli uważasz, że szkolna polisa NNW jest niewystarczająca, albo gdy twoje dziecko nie przystąpiło w szkole do umowy ubezpieczenia grupowego, pomyśl o zakupie polisy indywidualnej. Zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia możesz dopasować do potrzeb dziecka. Jeśli twój potomek uprawia sport, warto pomyśleć o wysokiej sumie ubezpieczenia, zwrocie kosztów rehabilitacji, ubezpieczeniu sprzętu sportowego czy ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z imprez sportowych. Gdy często podróżujesz z dzieckiem po Polsce, polisa NNW powinna obejmować ochronę w czasie wyjazdów.

Jeśli ubezpieczony ma kilka polis NNW, w razie wypadku otrzyma świadczenie z każdej z nich. W takiej sytuacji był Marek, który podczas lekcji WF zerwał więzadło. W szkole był ubezpieczony na sumę 10 tys. zł, z tej polisy otrzymał 400 zł. Dzięki temu, że niezależnie od polisy szkolnej miał indywidualne ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia 100 tys. zł, otrzymał jeszcze świadczenie w kwocie 4 tys. zł z polisy indywidualnej.

Pieniądze z polisy NNW otrzymasz także niezależnie od innych świadczeń, takich jak odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy szkody czy renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Polisa NNW nie tylko dla dziecka

Ubezpieczenie NNW przyda się nie tylko uczniom. Indywidualną polisę NNW może kupić każdy. Dzięki temu ubezpieczeniu zapewnisz sobie świadczenie finansowe po złamaniu ręki, skręceniu stawu czy urazie kolana, czyli w sytuacjach, gdy pieniądze są potrzebne w związku z ograniczeniem możliwości zarabiania oraz wydatkami na leczenie i rehabilitację. Wypadek może spotkać każdego, a polisa NNW nie jest droga i zapewnia realną pomoc. Dlatego warto się ubezpieczyć.

W sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, powinieneś poddać się opiece i zaleceniom lekarskim, a niezwłocznie po zakończeniu leczenia powiadomić o wypadku zakład ubezpieczeń. Będziesz musiał też przedstawić ubezpieczycielowi szczegółowo okoliczności wypadku, a w szczególności przekazać posiadaną dokumentację medyczną związaną z wypadkiem.

  • Oceń ten artykuł
    5.0/5 (1 ocen)
  • Podziel się