Czy dodatkowe ubezpieczenie karty kredytowej ma sens?

Opublikowano
Czy dodatkowe ubezpieczenie karty kredytowej ma sens?

Za które ryzyka odpowiedzialność ponosi bank jako oferent takiego produktu? 
Czy nie za te same, jakie obejmuje ubezpieczenie?

Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa nie dubluje odpowiedzialności Banku i odpowiedzialności wynikającej z polisy ubezpieczeniowej, np.: użytkownik karty ponosi ryzyko związane z nieuprawnionymi transakcjami zrealizowanymi przy użyciu zagubionej karty do kwoty 150 EUR i stąd oferta ubezpieczycieli ogranicza się do tego limitu.

Dopiero powyżej kwoty 150 EUR odpowiedzialność za takie transakcje ponosi Bank, jako dostawca elektronicznego instrumentu płatniczego. Banki natomiast nie są zobowiązane do wyrównywania strat użytkownika wynikających np. z rabunku gotówki pobranej z bankomatu, czy będących następstwem utraty towarów zakupionych kartą. Zdarzenia te są właśnie ubezpieczane w ramach ochrony oferowanej wraz z kartą. Klienci  mogą również korzystać z polis chroniących saldo kredytowe karty na wypadek zdarzeń, które powodują problemy ze spłatą salda, czy też wymaganych zgodnie z Regulaminami kwot. Ponadto istnieje wiele ubezpieczeń dodawanych przez Banki do kart kredytowych, które stanowią elementy pakietów lojalnościowych dla użytkowników, np. ubezpieczenia assistance, kosztów leczenia w podróży zagranicznej, kosztów odtworzenia dokumentów.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się