Polisy UFK, nie takie straszne jak je malują. Zalety ubezpieczeń z UFK

Opublikowano
UFK

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) są w ostatnim czasie przedmiotem licznych dyskusji, tymczasem jest to narzędzie pozwalające na zgromadzenie i pomnożenie pieniędzy na dalszą przyszłość, w tym emeryturę.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to narzędzia inwestycyjne dołączane do różnego rodzaju polis. Są to fundusze lokujące pieniądze klientów w różnorodne aktywa w podobny sposób do typowych funduszy inwestycyjnych.

Polisy na życie z UFK to połączenie inwestycji z ubezpieczeniem, czyli służą one do gromadzenia i inwestowania pieniędzy oraz zapewniają osobom wskazanym przez klienta wypłatę pieniędzy w razie jego śmierci. Produkt taki może pełnić funkcję ochronno-inwestycyjną albo tylko inwestycyjną, z niewielkim elementem ochrony.

Klient płaci składkę jednorazowo albo regularnie (np. co miesiąc), a ubezpieczyciel najpierw pobiera określone w umowie opłaty, a następnie lokuje pieniądze z części inwestycyjnej składki w wybranych funduszach. Klient sam decyduje o tym, jak chce inwestować swoje środki, czyli określa rodzaj docelowego funduszu inwestycyjnego: akcji, obligacji, mieszany itp.

Polisa do wielu celów

Ze względu na to, że polisy z UFK służą do długoterminowego inwestowania, można je wykorzystać do zabezpieczenia przyszłości swojej albo swoich dzieci bądź też innych dowolnie wybranych osób.

Pomyślmy chociażby o naszej emeryturze. Wiadomo już, że będziemy pracować do 67. roku życia, a emerytura prawdopodobnie wyniesie około 30 proc. ostatniej pensji. Pieniądze z polisy z UFK możemy potraktować jako dodatek do emerytury albo wsparcie w okresie przedemerytalnym. Opłaty pobierane przy likwidowaniu produktów w pierwszych latach umowy, na co skarżą się niektórzy klienci, mają za zadanie m.in. zabezpieczyć ich przed pochopną rezygnacją z długoterminowego inwestowania, a tym samym zgromadzenia pieniędzy na jesień życia. Zwłaszcza, że oszczędności w UFK są w każdym momencie inwestycji dostępne dla klienta.

Przy pomocy tego ubezpieczenia możemy także zabezpieczyć nasze dzieci. Jeśli osiągną one wskazany w umowie wiek, otrzymają gromadzone pieniądze, a w razie naszej przedwczesnej śmierci otrzymają sumę, na którą ubezpieczyliśmy swoje życie.

Elastyczny produkt

Korzyścią jest więc to, że polisa służy równocześnie do inwestowania, jak i ochrony na wypadek śmierci. Tę ostatnią można rozszerzyć o umowy dodatkowe, np. zapewniające pieniądze w razie leczenia szpitalnego, utraty zdolności do zarabiania czy inwalidztwa. W sposób dwojaki zabezpieczamy więc swoją przyszłość, zarówno na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, jak i oszczędzając na określony cel.

Decydując się na to ubezpieczenie jesteśmy dokładnie informowani przez ubezpieczyciela o wszystkich opłatach, celu i głównych cechach ubezpieczenia, świadczeniach oraz ryzyku. Służy do tego Karta Produktu, którą klient otrzymuje przed zawarciem umowy i która musi być napisana jasnym, zrozumiałym dla każdego językiem. W Karcie Produktu znajdziemy także symulację przebiegu ubezpieczenia w trzech wariantach – z obniżoną, neutralną i podwyższoną rentownością produktu, dzięki czemu możemy zorientować się, co się stanie naszymi pieniędzmi w scenariuszu optymistycznym i pesymistycznym.

Polisy z UFK dają klientom duże możliwości dostosowania do swoich możliwości oraz potrzeb. Klient decyduje, na jaki okres zawiera umowę, jak wysoką składkę będzie płacił i jaką ochronę sobie zapewni. Określa także, kto będzie osobą uposażoną na wypadek jego śmierci, a także jaka będzie strategia inwestycyjna: bezpieczna czy agresywna.

To nie jest alternatywa dla lokaty bankowej

Ze względu na horyzont czasowy oraz ryzyko związane z inwestowaniem polisy z UFK nie mogą być traktowane jako alternatywa dla lokaty bankowej. Są to produkty służące inwestowaniu i nie na krótki okres, ale na wiele lat.

Warto przy tym pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na zakup polisy ze składką regularną, to tę składkę będziemy musieli płacić przez lata. Z tego powodu są to produkty dla osób, które wiedzą, że będzie je stać na taki wydatek w dłuższym przedziale czasowym. Za to jeżeli mamy problem ze zmobilizowaniem się do długoterminowego oszczędzania, to ubezpieczenie z UFK będzie idealnym rozwiązaniem.

  • Oceń ten artykuł
    5.0/5 (1 ocen)
  • Podziel się