PORÓWNANIE WARIANTÓW


Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 3 różne warianty ubezpieczenia:

  • Standard
  • Komfort
  • Premium

Wariant ubezpieczenia
Standard
Komfort
Premium
Ubezpieczenie nieruchomości i ich stałych elementów od pożaru i innych zdarzeń losowych max. 1 000.000 zł* max. 1 000.000 zł* max. 1 000.000 zł*
Ubezpieczenie ruchomości domowych od pożaru i innych zdarzeń losowych    

10.000 zł lub
25.000 zł lub
50.000 zł lub
100.000 zł

Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów od kradzieży z włamaniem, dewastacji i rabunku    

10.000 zł lub
25.000 zł lub
50.000 zł lub
100.000 zł

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 25.000 zł lub
50.000 zł lub
100.000 zł 
25.000 zł lub
50.000 zł lub
100.000 zł 
25.000 zł lub
50.000 zł lub
100.000 zł 
Ubezpieczenie elementów szklanych od stłuczeń    

1.000 zł lub
2.000 zł lub
5.000 zł lub
10.000 zł

Pakiet Assistance   1.500 zł 1.500 zł

*Suma ubezpieczenia nieruchomości i ich stałych elementów od pożaru i innych zdarzeń losowych równa się wartości nieruchomości (podanej przez Ubezpieczającego), ale max. 1000 000 zł z zastrzeżeniem składki minimalnej w wysokości 100 zł.


Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie Spokojny Dom zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ZARZĄDZAJ SWOIMI PRODUKTAMI ONLINE 24/7 Załóż bezpłatne konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa Rejestracja
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017