Bagaż dobrze chroniony. Nie tylko kłódka, ale też ubezpieczenie

Opublikowano
ubezpieczenie bagażu

Uszkodzenie, zniszczenie czy kradzież bagażu podróżnego może zepsuć najlepsze wakacje. Ubezpieczenie bagażu podróżnego zrekompensuje nam straty związane z utratą walizki, torby lub plecaka i ich zawartości.

Kradzież z włamaniem do pokoju w pensjonacie, napad na ulicy, wypadek samochodowy – to przykładowe sytuacje, kiedy na urlopie możemy stracić walizkę czy torbę razem z aparatem fotograficznym, ubraniami, laptopem czy kosmetykami. Jeśli mamy ubezpieczenie bagażu podróżnego, otrzymamy odszkodowanie za poniesione straty do wysokości limitu określonego w umowie ubezpieczenia.

Kiedy przyda się polisa?

Ubezpieczenie bagażu podróżnego nie oznacza, że możemy zostawić niepilnowaną walizkę na dworcu i liczyć na odszkodowanie w razie kradzieży. Odszkodowanie dostaniemy w razie:

  • udokumentowanego rabunku,

  • udokumentowanej kradzieży z włamaniem w miejscu zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu), z zamkniętej kabiny jednostki pływającej lub przyczepy, z zamkniętego bagażnika lub luków bagażowych w pojeździe samochodowym,

  • wypadku środka transportu,

  • nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku stracimy możliwość opieki nad bagażem podróżnym,

  • ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie bagażu zadziała także wtedy, gdy oddaliśmy walizkę za pokwitowaniem do przechowalni bagażu, gdy została powierzona zawodowemu przewoźnikowi do przetransportowania na podstawie dokumentu przewozowego albo gdy nasz bagaż był przechowywany w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu.

Co zrobić po utracie bagażu?

Po zajściu szkody musimy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

W przypadku, gdy do szkody doszło na skutek przestępstwa, np. rabunku, musimy powiadomić o sprawie policję i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów.

Jeśli straciliśmy bagaż podczas transportu, trzeba niezwłocznie powiadomić przewoźnika o szkodzie oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu. Z kolei w razie uszkodzenia bądź utraty bagażu w miejsku zakwaterowania należy powiadomić administrację.

Następnie w Centrum Pomocy składamy wypełniony formularz zgłoszenia szkody. Zgłoszenie powinno zawierać opis zdarzenia, listę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów, ich wartość, rok nabycia oraz dokumenty potwierdzające okoliczności powstania szkody. Do zgłoszenia trzeba też dołączyć opisane powyżej zaświadczenia oraz dostarczyć, na życzenie Centrum Pomocy, bagaż zniszczony na skutek działania zdarzenia losowego.

Jeśli uda nam się odzyskać skradzione albo uszkodzone przedmioty, powinniśmy powiadomić o tym Centrum Pomocy, bo jeśli zostało za nie wypłacone odszkodowanie, należy je zwrócić ubezpieczycielowi.  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się