Kredyt hipoteczny a ubezpieczenie

Opublikowano
Kredyt hipoteczny a ubezpieczenie

Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny i ominąć wymagane przez bank ubezpieczenie na życie, ze względu na fakt posiadania już takiego produktu w innym towarzystwie ubezpieczeniowym?

W zależności od regulacji wewnętrznym banku istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego bez wymaganego ubezpieczenia na życie, jeśli Klient posiada już taki produkt w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Na pewno łatwiej taką pozytywną zgodę uzyskać, gdy własna polisa ubezpieczeniowa ma taki sam lub bardzo zbliżony zakres ochrony ubezpieczeniowej, jak ubezpieczenie proponowane wraz z kredytem. Bank może brać pod uwagę przy weryfikacji polisy ubezpieczeniowej Klienta wiele czynników, które będą miały wpływ na jej zaakceptowanie jako zabezpieczenia kredytu, np.:

  • rodzaje chronionych ryzyk,
  • sumy ubezpieczenia,
  • wysokość wypłacanych świadczeń.


Niestety taka analiza wydłuża sam proces uzyskania kredytu i konieczne jest zawarcie z bankiem odrębnej umowy cesji do wypłacanego świadczenia ubezpieczeniowego i poinformowanie przez Klienta o takiej umowie swojego ubezpieczyciela.

W takiej sytuacji na kredytobiorcy ciąży obowiązek regularnego opłacania składek ubezpieczeniowych w celu utrzymania ochrony ubezpieczeniowej. Nie bez znaczenia jest także fakt, że zabezpieczając spłatę kredytu własną polisą uszczupla się, często nieświadomie, środki finansowe na zabezpieczenie bytu najbliższej rodziny, czy przeznaczone na edukację dzieci, które w przypadku śmierci osoby będącej jedynym, bądź głównym żywicielem rodziny, nie będą możliwe do uzyskania. 

Polisa dostępna wraz z kredytem najczęściej ma wieloletni okres ubezpieczenia z już opłaconą składką i nie wymaga w tym czasie ze strony kredytobiorcy żadnych działań związanych z czynnościami o administracyjnym charakterze.

Wszelkie formalności są finalizowane wraz z dokumentacją kredytową. Największym benefitem jest jednak to, iż ubezpieczenie dostępne razem z kredytem nie wpływa negatywnie na sytuację majątkową rodziny kredytobiorcy.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się