Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
23.03.2022
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Informujemy o planowanym zaprzestaniu oferowania UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) (dalej: UFK), którego aktywa stanowią jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO).

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanego UFK to 01.04.2022 r.

UFK oferowany jest w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Nest Solidne Inwestycje i FWR Optymalny Portfel oraz w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym FWR Optymalny Portfel II oraz Optymalny Portfel II.

UFK zostanie usunięty z wykazu UFK oferowanych w ramach wymienionych umów ubezpieczenia.

Zaprzestanie oferowania wskazanego UFK nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem zaprzestania oferowania tego UFK.

W razie pytań prosimy o kontakt.